Jeugdwerk belangrijk voor duurzame ontwikkeling
15 Jun 2013, 04:00
foto
Het Platform Buurtorganisaties Suriname op bezoek bij Jeugd- en Sportzaken. (Foto: S&J)


Het bestuur van Platform Buurtorganisaties Suriname heeft een bezoek gebracht aan minister Ismanto Adna. De minister maakte kennis met de districtsjeugdwerkers en verkreeg inzage in de huidige stand van zaken en het plan van aanpak om de jeugd van de straat te houden.

Het Platform heeft als doel, het ontwikkelen en leefbaar maken van voornamelijk kansarme buurten in Paramaribo en de districten via het buurtwerk, mede gezien in het kader van de armoedebestrijding . Volgens de publiciteitsdienst van het ministerie richt het Platform zich meer op jeugdwerk.

Het Platform van buurtorganisatie is ontstaan uit een jarenlange samenwerking tussen diverse buurtorganisaties en het onderdirectoraat Jeugdcentra. Het platform werkt ook met andere ministeries die raakvlakken hebben met de jeugd.
Het ministerie beschouwt gemeenschapsontwikkeling als een onlosmakelijk deel van de principes die gelden voor duurzame ontwikkeling. In dat kader wordt samen met de buurtorganisaties gewerkt aan het aspect van gemeenschapsontwikkeling, welke inhoudt samen te werken aan projecten zoals naschoolse vorming en vrijetijdsbesteding in de vakantieperiode.