WTO ingenomen met prudent economisch beleid Suriname
15 Jun 2013, 00:00
foto


De Wereldhandelsorganisatie (WTO) is tevreden met de rapportage gedaan door minister Raymond Sapoen van Handel en Industrie. In een concluderend rapport over het verslag van Suriname meldt het secretariaat van de WTO, dat het internationaal lichaam een betere kijk heeft van het land sinds de laatste rapportage van negen jaar terug. Suriname wordt gecomplimenteerd voor het prudent macro-economische beleid dat wordt gevoerd in een tijd waar de wereldeconomie zich sinds 2008 in een crisis bevindt.

Sapoen heeft van 10 tot en met 12 juni in Genève, waar het hoofdkwartier van de WTO is gevestigd, verslag gedaan van de handels- en economische ontwikkelingen van het land in de afgelopen jaren. De WTO tekent in haar eindconclusie aan dat het verslag van Suriname wordt gezien als een meetmoment voor de toekomstige uitdagingen waarvoor het land staat. 'Bruikbaar en verhelderend', wordt in het WTO-verslag aangegeven. Het eindverslag van de WTO is gebaseerd op de rapportage van de bewindsman én de eigen interne waarnemingen van de organisatie. De stappen die zijn genomen voor verbetering van het handels- en investeringsklimaat worden gewaardeerd, terwijl de handelsorganisatie ingenomen is met de nieuwe bankwet en het overzicht van de financiële sector.

Stabiel en veilig land
Aangegeven wordt dat de Surinaamse economie de afgelopen jaren een sterke groei heeft meegemaakt. De economie is voor 90 procent afhankelijk van exporten uit de mijnbouwsector, waaronder goud en olie. Het in het leven roepen van een Spaar- en Stabiliteitsfonds ziet de WTO als een middel om het land weerbaar te maken tegen toekomstige internationale schokken, zoals het dalen van prijzen op de internationale handelsmarkt.

Sapoen heeft in zijn rapportage aangegeven dat Suriname een stabiel en veilig land is met een goed onderwijssysteem. De natuurlijke hulpbronnen beperken zich niet alleen tot mineralen, maar zijn er ook mogelijkheden in de agrarische sector. Het land heeft het voordeel door een Zuid-Amerikaans én Caribisch land te zijn, met sterke historische banden met Canada, China, Europa, India, Indonesië en de Verenigde Staten van Amerika.

Hervormingen goed ontvangen
In het rapport van de WTO, wordt ook aandacht besteed aan de zwakke kanten van de economie. Genoemd worden de te sterke afhankelijkheid van niet hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, een zwakke infrastructuur, zoals dat ook het geval is met landen met een vergelijkbare economie. De door de bewindsman aangegeven diversificatie van de economie wordt toegejuicht, terwijl hervormingen en versterking van het overheidsapparaat sterk worden aangeraden. Wetgeving ter bescherming van intellectueel eigendom is expliciet genoemd, terwijl gestreefd moet worden naar het vergroten van het concurrentievermogen bij het doen van zaken en investeringen.

Het rapport doet enkele aanbevelingen voor hervormingen en diversificatie van de economie, maar verwelkomt tegelijkertijd de stappen die Suriname heeft gezet voor het vereenvoudigen van de procedure bij het opzetten van bedrijven. Ook het stimuleren van het ondernemerschap en de instelling van het Surinaams Standaarden Bureau worden verwelkomd. De WTO wijst er op dat het belangrijk is dat de Surinaamse economie een open economie blijft, terwijl veel meer sectoren gestimuleerd en ontwikkeld moeten worden.