Level 1 certificering alle tien districten een feit
15 Jun 2013, 01:00
foto
De directeur van het decentralisatiebureau Bas Ahmadali overhandigt het level 1 certificaat aan districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani van Saramacca. (Foto: Ramon Keijzer)


Met de level 1 status van Brokopondo, Saramacca en Coronie zijn alle tien districten wettelijk gecertificeerd voor het zelfstandig opstellen van de begroting en het voeren van financieel beheer. Minister Stanley Betterson en Bas Ahmadali, directeur van het decentralisatieprogramma spreken van een mijlpaal. Nu mogen alle districten hun eigen districtsfonds beheren.

“Deze drie districten staan nu op gelijke hoogte met Paramaribo die in 2007 was gecertificeerd en Sipaliwini kreeg in 2010 zijn level 1 certificaat”, geeft Ahmadali aan. Deze vijf districten moeten nu verder gaan met het uitvoeren van het programma. Nu ligt het aan hen om de plannen te realiseren. Met de certificering krijgt de lokale overheid veel meer bewegingsvrijheid.

Kennis en kunde
Door het verder uitvoeren van het programma komen de districten in aanmerking voor de level 2 voorzieningen. Dit betekent dat er meer geïnvesteerd wordt in het vergroten van de capaciteit. Dan mag een eigen districtsplan worden opgesteld, waarbij de bevolking inspraak heeft. Ahmadali denkt aan inkomsten uit belasting en andere middelen. Om het districtsfonds te versterken kunnen nieuwe verordeningen worden gemaakt om lokale belastingen in te voeren. "Die capaciteiten zijn reeds neergezet. Er moeten trainingen worden gedraaid om het geheel goed af te ronden”, zegt Ahmadali aan Starnieuws.

Een belangrijk capaciteitsopbouwprogramma is dat de districten beschikken over een eigen technische dienst. Samen met de overige structuren in het district en de gemeenschap worden projecten geïdentificeerd die 'bestekklaar' gemaakt moeten worden. "Ze moeten leren deze openbaar aan te besteden en de uitvoering te superviseren. Als je ownership wilt, is het belangrijk dat de districten de nazorg van deze projecten overnemen en onderhoud uit het districtsfonds te bekostigen.
Ahmadali deelt mee dat tegen eind 2013 alle tien districten geheel gedecentraliseerd zullen zijn.

Raoul Lith