Loonsverhoging voor CAO-werknemers RBC Royal Bank
14 Jun 2013, 16:00
foto


CAO-medewerkers van de RBC Royal Bank krijgen naast de winstdeling in december, een structurele loonsverhoging van 8% en een lumpsum van 1 maand. Dit resultaat is bereikt na onderhandelingen van het vakbondsbestuur met de bankdirectie.

De onderhandelingen hadden enige vertraging opgelopen, door het standpunt van de directie dat de winstdeling in de looncorrectie van 2013 moest worden geïncorporeerd. Dit principe is losgelaten nadat de directie overleg had gepleegd met het hoofdkantoor in Trinidad. De vakbond was tegen het incorporeren, omdat de winstdeling geen onderdeel is van de CAO-onderhandelingen. Gisteren zijn de overlegresultaten aan de leden voorgehouden.

Ook over de hoogte van de pensioenen van de medewerkers die al gepensioneerd zijn, is er onderhandeld. De vakbond vindt dat deze veel te laag zijn. De directie heeft voorgesteld om een eenmalige reparatie te voldoen, staat in het C-47 Bulletin. Het bestuur heeft toestemming om het akkoord met de directie te ondertekenen, nadat het overleg over de pensioenregeling en andere zaken naar tevredenheid zijn afgerond.

Intussen zijn de CAO-onderhandelingen bij de DSB opnieuw voorgelegd aan de Bemiddelingsraad. De directie en de vakbond zijn opgeroepen om maandag weer bij de Raad te verschijnen en de besprekingen voort te zetten, meldt het bulletin.