Eis van zeven jaar voor moord op schoondochter
14 Jun 2013, 06:00
foto


Verdachte Marimin, P., hangt een celstraf van zeven jaar onvoorwaardelijk, onder aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht, boven het hoofd. Dat is de eis van het openbaar ministerie, bij monde van officier van justitie Shanta Mahadew. Marimin, P., wordt ervan verdacht, zijn schoondochter op 16 november van het afgelopen jaar, met een houwer bewerkt te hebben, waardoor zij kap- en snijwonden aan haar hals en pols opliep. Door deze verwondingen kwam het slachtoffer te overlijden.

De verdachte beweerde uit boosheid gehandeld te hebben. Hij zou de houwer gepakt hebben en gezwaaid hebben in de richting van de schoondochter. De zwaaiende bewegingen werden haar fataal. Ook verklaarde hij dat er steeds spanningen waren tussen hem en zijn schoondochter, omdat zij niet prettig omging met zijn kleinzoon.

Officier van justitie, Shanta Mahadew, merkte op dat een vrouw het leven heeft gelaten. Zij achtte moord wettig en overtuigend bewezen. Op 11 juli zal raadsvrouwe Shefani Amirkhan pleiten in deze zaak.