Suriname schendt kinderrechten
12 Jun 2013, 06:00
foto


Suriname is niet gevrijwaard van schendingen van kinderrechten. Ofschoon het land het Protocol inzake kinderhandel, -prostitutie en kinderpornografie heeft geratificeerd, vinden de meeste schendingen van kinderrechten plaats in de informele economische sector.

Kinderen werken in de landbouw, in de goudmijnen, in de prostitutie en pornografie. Presidentsvrouw Ingrid Bouterse doet een beroep op alle ouders en opvoeders om hun kinderen de kans te geven zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. “Uw kind is uw grootste schat,” zegt ze vandaag op de Internationale dag tegen Kinderarbeid.

Suriname ontbeert nog steeds een onderwijswetgeving. Het kan dan ook de ILO Conventie over een minimum leeftijd om deel te nemen aan het arbeidsproces, niet ondertekenen. De presidentsvrouw vraagt een ieder om zich vandaag extra te bezinnen op de situatie van kinderen, “vooral de groep in het binnenland en de districten.” Ze roept op ons te verplichten daadwerkelijk de situatie aan te pakken, op het gebied van wetgeving, beleid en onderzoek en door sociale programma’s waardoor de meest kwetsbare groepen kunnen worden bereikt.

200 miljoen kinderen
Wereldwijd worden meer dan 200 miljoen kinderen blootgesteld aan de ergste vormen van kinderarbeid. Kinderen worden nog steeds uitgebuit in diverse sectoren, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind ten spijt. Sinds 1989 roept de Internationale Arbeidsorganisatie op om kinderen te beschermen tegen elke vorm van economische exploitatie. Het wordt steeds duidelijker dat internationale verdragen en conventies het probleem van kinderarbeid niet kunnen oplossen.

Kinderarbeid gaat vaak hand in hand met armoede. Het kind wordt ingezet om het gezinsinkomen te vergroten. Het gros van deze kinderen zit ook nog op school, maar kan door de zware arbeid die hij moet verrichten het onderwijsproces niet afmaken.