Ilemele Venetiaan leidt nieuw bestuur Quota
22 May 2013, 20:00
foto
Het nieuwe bestuur van Quota International of Suriname. Van links naar rechts: Sadhana Raghoebarsing, Sietske Woei A Sioe, Ilemele Venetiaan, Linda Profijt-Del Prado en Angele Ramsaransing-Karg. (Foto: Quota)


Ilemele Venetiaan is bij enkele kandidaatstelling gekozen tot nieuwe voorzitter van de service club Quota International of Suriname. Zij nam dinsdag de hamer over van Moenisha Hiwat-Mahabiersing die de organisatie twee jaar heeft geleid.

Quota heeft een bruisende periode achter de rug de afgelopen twee bestuursperioden onder leiding van Hiwat. Hoogtepunt was de viering van het 15-jarig bestaan van de club, die alleen uit vrouwen bestaat. De organisatie meldt een record aan projecten uitgevoerd te hebben. Zo is er in december 2012 een indrukwekkend klassiek concert gehouden. De jaarlijkse 'Men Cook Out' heeft een record verbroken met het aantal koks en de opbrengsten. Met het geld dat door dit project verdiend wordt, kan Quota de sociale activiteiten financieren.

Quota Suriname was in april 2013 als gastclub opgetreden voor de 13e conferentie van Quota's District 42, met als hoogtepunt de installatie van Quota's eigen Ann Meyer als ‘District Governor’ en Dominique van Dijk als ‘Secretary/Treasurer’. Daarnaast werden de reguliere projecten uitgevoerd, de ‘Bigi Sma Dey’, het muziekkistenproject voor kinderen met een beperking, de moederdagpakettenactie en talloze kleine projecten.

Hiwat draagt de hamer over aan Venetiaan, die in het vorige bestuur vicepresident was. Het bestuur dat formeel een jaar aanzit, kan zich nog eenmaal herkiesbaar stellen. Het nieuwe bestuur bestaat verder uit vicepresident Linda Profijt-Del Prado, secretaris Sadhana Raghoebarsing, penningmeester Sietske Woei A Sioe en Angele Ramsaransing-Karg, als ‘Officer’.

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June