Weer onderhandse gunning renovatie kantoor OW
07 May 2013, 07:00
foto
Missive waaruit blijkt dat er weer onderhands is gegund voor de renovatie een kantoorgebouw van Openbare Werken.


De raad van ministers heeft opnieuw een onderhandse gunning goedgekeurd voor de renovatie van de werkkamer van de directeur Civieltechnische Werken. Het gaat om een bedrag van SRD 714.784,80.

"Wie denkt dat minister Ramon Abrahams van Openbare Werken een les heeft geleerd uit de onderhandse gunning in 2010 voor de renovatie en herinrichting van zijn werkkamer voor SRD 650.000 aan zijn vriend Oostwijk Contractors & Consultancy, vergist zich deerlijk. Hij trekt zich blijkbaar niks aan van de storm van kritiek die toen was losgebarsten", zegt assembleelid Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) aan Starnieuws. Aan de president zal opnieuw om opheldering worden gevraagd.

Ontwerp Twin tower
Met de goedkeuring van de raad van ministers op 19 maart 2013 wordt nu aan dezelfde aannemer een renovatiewerk, wederom onderhands gegund. Gajadien brengt in herinnering dat op 29 december 2011 Abrahams tijdens zijn oudejaarstoespraak aankondigde dat een aanvang zou worden gemaakt met de bouw van een nieuw kantoorgebouw voor het ministerie. Dit gebouw zou eind 2012 af moeten zijn. De minister gaf daarbij aan dat het ontwerp reeds klaar was. Het zou gaan om een twin tower gebouw voorzien van een park en een ondergrondse garage.

Dit ontwerp is toegewezen aan het architectenbureau Ulrich Bab, eveneens onderhands. Het is niet bekend voor welk bedrag dit werk is gegund conform opdrachtbrief d.d. 6 april 2011 en of de betaling hiervoor reeds heeft plaatsgevonden. Het assembleelid zegt dat het ook niet bekend is wat met dit ontwerp gaat gebeuren.

Diverse projecten toegeschoven
De aannemer Oostwijk Contractors & Consultancy heeft in de afgelopen periode nog heel wat projecten toegewezen gekregen. Gajadien zegt dat het gaat om ander andere de renovatie van het gebouw van de IDCS aan de Brokopondolaan, het voormalige Nimos-gebouw en het BDO-gebouw aan het Kerkplein.

Het ministerie van Openbare Werken is de laatste tijd wederom in opspraak geraakt door de vele onderhandse gunningen, stelt Gajadien. Er is voor bijkans SRD 350 miljoen onderhands gegund, waardoor de financiële positie van de staat in ernstige problemen is geraakt. Hierdoor kunnen diverse bedrijven en mensen niet uitbetaald worden omdat de overheid niet over liquide middelen beschikt.

Saturday 23 June
Friday 22 June
Thursday 21 June