Regering ziet af van lening bij lokale banken
07 May 2013, 00:00
foto


Op advies van governor Gillmore Hoefdraad van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft de regering besloten af te zien van het lenen van geld bij de lokale banken. Dit geld zou worden aangewend om door de regering aanbestede werken en uitgaven die te maken hebben met de staatshuishouding, voor te financieren.

Djaienti Hindori, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, zegt aan Starnieuws dat deze lening een normale voorfinanciering zou zijn. De diverse banken hebben afzonderlijk aangegeven dat wanneer de regering schatkistpapier zal uitgeven, zij hieraan zullen meewerken. De monetaire autoriteiten hebben de markt afgetast om deze optie te bestuderen.

Voldoende andere middelen
De bankier legt uit dat de regering nog voldoende andere, bij wet vastgestelde mogelijkheden heeft om haar vele uitgaven voorgefinancierd te krijgen. Zo is het volledige nationale en internationale leenplafond nog niet bereikt. Ook de bevoorschotting van het maximum van 10% is nog niet uitgeput. Het gaat hier om voorschotten op de begrote staatsinkomsten en “Wettelijk gezien is er dus nog voldoende ruimte voor de overheid”, zegt Hindori, die ook directeur is van de Landbouwbank.

Hindori stelt dat het in ieder land voorkomt dat er op bepaalde momenten afstemming moet plaatsvinden tussen inkomsten en uitgaven. "Daar is ons land geen uitzondering op. Het probleem waarmee de overheid nu zit is tweeledig. Enerzijds is er teveel aanbesteed in de eerste maanden van het jaar, waardoor de overheid niet voldoende middelen heeft nu, om al de facturen te voldoen. Dit komt omdat de staatsbedrijven die dividend betalen en bedrijven die belastingen (sas en vennootschap belasting), pas in mei/juni deze afdragen. Deze zaken hebben als gevolg dat de liquide middelen er nog niet waren terwijl de uitgaven al gedaan moesten worden. Anderzijds is er een supplementaire begroting eind 2012 ingediend waarvan de betalingen c.q. uitgaven ook het eerste deel van 2013 moesten geschieden. Dit heeft wederom een druk op de beschikbare liquide middelen gebracht”, legt Hindori uit.

Binnen begroting blijven
De voorzitter van de bankiersvereniging zegt dat het wel raadzaam is dat de regering een goed cash management beleid voert en ervoor zorgt dat projecten binnen het vastgestelde budget en vastgesteld termijn worden uitgevoerd. “De vakministeries dienen dus ook goed af te stemmen met het ministerie van Financiën over de timing van de aanbestedingen en uitbetalingen. Ook forse consumptieve uitgaven moeten tot het minimum worden beperkt”, zegt Hindori.

Op een persconferentie van de Surinaamsche Bank heeft directeur Sigmund Proeve een soortgelijke waarschuwing laten horen. Hindori zegt dat het historisch altijd zo is geweest dat Suriname hogere inkomsten heeft en lagere uitgaven. Dit door de relatief lage uitvoeringscapaciteit van de ministeries. Ook merkt zij op dat mede door de lagere goud- en olieprijs, het van belang is dat de uitgaven goed gemonitord worden ter voorkoming van liquiditeits- en begrotingstekorten.

Saturday 23 June
Friday 22 June
Thursday 21 June