Advocaten ‘kosteloze zaken’ niet uitbetaald
06 May 2013, 12:00
foto


Advocaten die de Staat of de rechter in zogenaamde kosteloze zaken aan een persoon in civiele of strafzaken toevoegt zijn al enige tijd niet betaald voor hun werkzaamheden. Deze advocaten worden pas betaald als hun zaken zijn afgerond, als er vonnis is gewezen in de zaken waarmee ze bezig zijn.

Starnieuws verneemt dat de Centrale Betaaldienst van Financiën enige tijd geleden de instructie heeft gehad van de minister van Financiën om niet uit te betalen. De nieuwste instructie luidt dat de ambtenaren moeten vertellen dat de declaratie nog in behandeling is. De declaraties worden ingediend bij het ministerie van Justitie en Politie en doorlopen enkele afdelingen van dit ministerie en dat van Financiën. Uiteindelijk belanden de declaraties bij de Centrale Betaaldienst voor uitbetaling.

Declaraties van maanden geleden liggen nog te wachten op groen licht. Enkele jaren terug hadden meerdere advocaten om deze hele rompslomp besloten om geen kosteloze zaken meer te doen. Nu zorgt toenemende irritatie onder deze groep advocaten weer voor twijfel over voortzetting van deze dienstverlening.

Uitbetaling laat op zich wachten
Advocaten schrijven zich in om kosteloze bijstand te bieden en kunnen daarbij aangeven waar zij ingezet willen worden, zij het civiele of strafzaken. Een kort geding duurt ongeveer zes maanden, het kan korter. Andere zaken, zoals in bodemgeschil, duren jaren. De advocaten mogen echter pas declareren nadat er vonnis is gewezen in hun zaken. Dan neemt de irritatie van deze groep nog meer toe als de uitbetaling ook op zich laat wachten.

Een andere zaak waar de advocaten over vallen is dat het district Nickerie nog geen juridische decentralisatie kent. Zijn bijvoorbeeld zowel de eiser en gedaagde woonachtig in Nickerie, dan nog moet het vastrecht voor verzoekschriften in Paramaribo worden betaald. Ook gaat de kortgedingrechter een keer per maand naar het district. Kortgedingzaken die een spoedeisend karakter hebben, krijgen door de lange procedure het karakter van bodemgeschillen, merkt een advocaat op. “De lange procedures maken het moeilijk voor rechtzoekenden. Alles is zo primitief centraal in Paramaribo en dat deugt helemaal niet.”

Saturday 23 June
Friday 22 June
Thursday 21 June