Wat heet Vrijheid? (Ingezonden)
06 May 2013, 02:00
foto


150 jaren geleden werd de mensonterende slavernij in Suriname afgeschaft. De slaven werden vervangen door contractarbeiders uit andere Europese kolonies. Ook zij moesten ver van huis, onder zeer slechte omstandigheden, in Suriname werken. Nog vele jaren daarna zorgden racisme en discriminatie voor onderwerping en onvrijheid van de nieuwe landgenoten. We leven weliswaar in vrijheid maar wat heet Vrijheid ?


Wat heet Vrijheid - wanneer nauwelijks 5 jaren na het verwerven van onze soevereiniteit, democratie en rechtsstaat worden vertrapt met als gevolg politieke moorden, terreur, geweld, een gewapend conflict en de uittocht van honderden landgenoten die niet in rechteloosheid en onvrijheid willen leven.

Wat heet Vrijheid - zolang ons land nog niet is bevrijd van onrecht, armoede en gebrek, van misleiding en corruptie, van leugens en bedrog, van perfide criminaliteit, van mensensmokkel en uitbuiting, van drugshandel en verslaving.

Wat heet Vrijheid - wanneer onze geest nog steeds niet is bevrijd van vooroordeel en absolutisme, van egoïsme, materialisme en hebzucht; wanneer zelfs in ons eigen verdraagzame land religie is misbruikt om vijandschap op te roepen, terwijl de wereld dagelijks wordt geconfronteerd met radicale denkbeelden die religie misbruiken als dekmantel voor intimidatie, terreur en gewelddadige aanslagen op weerloze mensen.

Wat heet Vrijheid - zolang we nog niet zijn bevrijd van negatieve postkoloniale sentimenten, van ondankbaarheid, schijnheiligheid, afgunst en jaloezie, van masochisme en mishandeling van vrouwen, van onwetendheid en onkunde, van een feodale mentaliteit en slaafse volgzaamheid.

Wat heet Vrijheid - zolang onze volksvertegenwoordigers onder druk van z.g. partijdiscipline, ondanks de eed die zij hebben afgelegd, meestal niet de moed kunnen opbrengen om in vrijheid naar eer en geweten te stemmen.

Wat heet Vrijheid - wanneer de media ons vaak een eenzijdig beeld voorschotelen van de werkelijkheid, onwelgevallige zaken buiten beschouwing laten en geen kritische vragen stellen uit chauvinisme of om de eigen positie niet in gevaar te brengen.
Wat heet Vrijheid…
Theo Hiemcke