Asabina teleurgesteld in verloop grankrutu VSG
05 May 2013, 16:30
foto
Assembleelid Ronny Asabina


Assembleelid Ronny Asabina (BEP) is niet gelukkig met de wijze waarop de grankrutu is gehouden door de Vereniging van Saramaccaanse Gezagsdragers (VSG) in het dorp Kajapati aan de Boven Surinamerivier. “Mijn voorspelling en verwachting over de uitkomst zijn bewaarheid. Ik had dit niet gewild, noch minder gehoopt. Mijn kijk op de bijeenkomst is dat het binnenland wederom een koekje van eigen deeg heeft gekregen. Het is jammer, maar het is de naakte waarheid”, zegt Asabina aan Starnieuws.


Wat Asabina opviel is dat de VSG als representatieve vertegenwoordiging van de Samaaka stam zich niet aansprakelijk voelt voor het feit dat de juridische erkenning van de traditionele rechten, zoals het vonnis gebiedend voorschrijft, nog niet heeft plaatsgevonden. “Vorige keer kregen gewezen minister Michel Felisi en directeur Patricia Meulenhof het etiket opgeplakt dat zij debet waren aan het feit dat uitvoering van het vonnis zo stroef verliep. Bij die gelegenheid werd er niet geschroomd om gevaarlijke ras- en stam sentimenten te bespelen. Zaterdag was het weer raak. De vloer werd aangeveegd met iemand anders uit een andere marronstam. Deze keer moest een adviseur van de president, de heer Eddy Jozefzoon het ontgelden. In geval hij het wel of niet verdient, laat ik in het midden”, stelt de parlementariër.

Geen concrete zaken
Het was volgens Asabina duidelijk voelbaar en zichtbaar dat het gehoor niet met een bevredigend gevoel de vergaderruimte heeft verlaten. De regeringsvertegenwoordiging en VSG konden de vergadering niet concreet aangeven hoever het is met de uitvoering van het vonnis, hoe het verder traject eruit ziet. “Er was opvallend weinig solidariteitsbetuiging en onvoldoende 'wij gevoel'. Ik had meer solidariteit verwacht, meer saamhorigheid, geloof en liefde voor elkaar. Nee, er was geen solidariteitstaal. En juist deze voorwaarden, kenmerken en ingrediënten, hebben de voorouders van deze nakomelingen gebruikt om het fundamenteel recht - vrijheid - af te dwingen”, stelt Asabina.

“De voorouders hebben zich opgeofferd in het geloof en vanuit het besef dat zij een toekomst voor hun nakomelingen hebben achtergelaten. Als wij de balans opmaken dan moeten wij helaas constateren dat deze nakomelingen de strijd niet hebben begrepen. Zij beseffen in onvoldoende mate dat zij de strijd moeten voortzetten. Simpelweg, omdat sinds mensenheugenis mensen strijden en zullen blijven strijden voor hun rechten, simpelweg omdat zonder strijd successen niet duurzaam zijn. Maar strijd zonder plicht- en verantwoordelijkheidsbesef is gedoemd schipbreuk te leiden. Zich blindstaren op het argument dat wij nakomelingen zijn van strijdvaardige Surinamers zal niet het gewenste effect sorteren. Wij moeten beseffen dat ook wij een uitdaging hebben, namelijk de toekomst van de generaties, die na ons zullen volgen te garanderen”, betoogt de BEP-topper. Hij vindt dat het een belangrijke en centrale voorwaarde is dat het binnenland zichzelf grondig moet evalueren. Op meerdere terreinen is de behoefte en noodzaak tot zelfreflectie groot. Er is intern veel werk aan de winkel.

Advies
“Als advies geef ik het bestuur van VSG mee om na te gaan of de doelgroep hem langer als de absolute vertegenwoordiging duldt. Verder ben ik van mening dat VSG agressief en fundamenteel moet gaan werken aan haar draagvlak, het wij gevoel, gezag en solidariteit. Dat betekent dat men onder meer moet samenwerken met andere organisaties die aan de weg voor lotsverbetering timmeren”, meent Asabina. Hij vindt het ook opmerkelijk de afwezigheid van een vertegenwoordiging van de Moiwana gemeenschap. Ook hier moet achter de uitvoering van het vonnis worden gezeten.

De doelgroep is volgens het assembleelid onvoldoende geïnformeerd over het belang en de noodzaak van haar sociale en juridische strijd en zekerheid, alsook belangrijke ontwikkelingsprocessen, successen en meetmomenten tijdens de strijd. De grankrutu, die voor vrijdag, zaterdag en zondag gepland was, is alleen op zaterdag gehouden en afgesloten zonder een (gezamenlijke en gemeenschappelijke) samenvatting, conclusies, aanbevelingen en besluiten. Woordvoerder van VSG, Hugo Jabini, zegt aan Starnieuws dat de krutu zo vlot is verlopen, waardoor slechts één dag nodig was hiervoor. Volgens Jabini ging het om verstrekken van informatie. Het was niet de bedoeling dat er een verklaring zou worden uitgegeven.