Landbouwtraining ook naar Brokopondo Centrum
05 May 2013, 04:00
foto
De gerenoveerde beheerderswoning in Brokopondo Centrum is vrijdag in gebruik genomen.


“Gowtoe e keba ma a gron foe prani dati sa de foe tego.” Met deze woorden illustreerde minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) het belang van de agrarische sector in ons land. Met de training waaraan 26 participanten uit verschillende dorpen deelnemen, weet de minister zich verzekerd dat deze groep op verantwoorde manier zal kunnen voldoen aan de voedselvraag in het gebied, maar ook aan de hoge eisen die er worden gesteld in de regio.

Bij zijn bezoek aan het district Brokopondo heeft de bewindsman vrijdagmiddag ook de beheerderswoning voor de ressortleider in dat gebied in gebruik genomen. De bevolking in het ressort is getraind in hoe plantmateriaal te vervaardigen. De LVV-minister hoopt dat ook in dit gebied de voedselschuur-gedachte meer inhoud zal krijgen. Net als in de overige districten is ook in Brokopondo het startsein gegeven voor de training agro ondernemerschap.

Onderdirecteur Landbouw Soeresh Algoe zegt dat de bijscholing moet bijdragen tot het vormen van ondernemers die zich vooral kunnen gaan toeleggen op de productie van groenten en fruit voor onder andere de goudmultinationals in dit gebied. Als ressortleider is Annemarie Slengard aangesteld. Het ministerie is eveneens bezig de kassenteelt te demonstreren voor de lokale gemeenschappen.

Om de agrarische productie in de rurale gebieden te bevorderen, wil het ministerie een deskundige ter plaatste hebben om het proces van voorlichting en begeleiding van landbouwers te trekken. In dat kader is het LVV- ressortkantoor te Brokopondo centrum enige maanden terug geheractiveerd.