Suriname wil betere positie indexlijst informatie technologie
04 May 2013, 12:00
foto
Informatiedeskundige Delano Chan Jon Chu


Suriname werkt er hard aan om zijn positie te verbeteren op de wereldindexlijst voor het gebruik van de informatie technologie. De verschillende indexen zijn volgens informatiedeskundige Delano Chan Jon Chu van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), bepalend voor het zakendoen, het aantrekken van investeerders en draagt bij tot een verhoogde kapitaalstroom van en naar het land. De CBvS hield vrijdag in Hotel Torarica hierover een seminar.

Governor Gillmore Hoefdraad zegt het jammer te vinden dat dit seminar gehouden moest worden nadat is gebleken dat Suriname een behoorlijke achterstand heeft op de rest van de wereld. Op de wereldindexen staat het land vrijwel onderaan de ladder. "Voorkomen moet worden dat bij volgende meetmomenten wij op de zelfde of erger, een lagere positie terechtkomen. Er moet actie ondernomen worden”, zei Hoefdraad. Voor het seminar heeft de moederbank de hulp ingeroepen van deskundigen uit Korea. Dat land staat op de eerste plaats van de indexlijsten voor het gebruik van informatie technologie.

Effectief gebruik maken
Op het seminar besprak Chan Jon Chu, de mogelijkheden die er zijn voor het in staat stellen van de gemeenschap en de overheid om meer en effectief gebruik te maken van informatie technologie in plaats van het zogenaamd loket of handmatige systeem. Volgens de Centrale Bank-deskundige is het gebruik hiervan voor allerhande transacties niet alleen efficiënter in tijd, maar heeft dat grote economische voordelen.

Chan Jon Chu zegt zich ervan bewust te zijn dat veel mensen nog sceptisch staan tegenover bijvoorbeeld het plegen van financiële transacties, zoals e-banking. “Maar ze moeten zich ervan bewust zijn dat die mogelijkheden bestaan”, zegt hij. Volgens hem moet hard gewerkt worden aan de aanbodzijde om mensen bewust te maken van de mogelijkheden, ook wetgeving hoort daarbij. Volgens de deskundige moet goede wetgeving ervoor zorgen dat de vrees die er is voor het gebruik van informatie technologie, wordt weggenomen. “Een transactie via het internet moet dezelfde rechtskracht hebben als dat op papier”, benadrukt Chan Jon Chu.

Voordelen
Meer gebruik van informatie technologie en vooral een stijging van Suriname op de internationale index, zal dan ook bijdragen aan een verhoogde geldstroom, vanuit vooral investeerders. Als een bedrijf of de overheid op die manier de internationale verplichtingen aanpakt, betekent het dat de geldstroom naar het land gemakkelijk zal zijn. Ook als een investeerder veel geld naar Suriname moet brengen, zijn nu deze systemen nog niet goed ontwikkeld. Het gaat niet makkelijk een container met twee miljoen dollar per vliegtuig te versturen. Studies hebben dan ook aangetoond dat bij landen die investeren in het gebruik van informatie technologie hun bruto nationaal product meteen omhoog gaat. Het trekt investeerders aan, legt Chan Jon Chu uit.

Rahied Doekhie, voorzitter van de e-government commissie van de regering, spreekt tegen dat Suriname zeer slecht gerangschikt staat op de verschillende indexen. Volgens hem ligt het misverstand bij het verstrekken van informatie. De commissie van de regering heeft intussen de informatie bijgewerkt en er zal alles aan gedaan worden, opdat de positie van het land wordt verbeterd. “Het probleem is dat data hierover van verschillende zijde moet komen en dat kan tijd in beslag nemen, zeker als je correcte data wil verzamelen. Nu hebben we kunnen identificeren waar de data vandaan komt en gaan nu de correcte gegevens doorgeven aan de instanties waardoor er een correctie kan plaatsvinden”, zegt Doekhie.