SPA viert arbeidersdag in vertwijfeling
01 May 2013, 16:00
foto


De grootste dreiging voor ons land bestaat door de ongebreidelde greep die hooggeplaatsten in deze regering doen in de staatskas en daarmee direct in het geld dat aan onze arbeiders, de burgers van dit land, toebehoort. De Surinaamse Partij van de Arbeid (SPA) roept de regering op arbeidersdag op dit na te laten en de anti-corruptiewet te bespoedigen.

De SPA die een nationaal beleid wil waarbij er plaats, rechtvaardigheid en bestaanszekerheid voor een ieder is, zegt dat Suriname zijn ‘wrokoman dei’ in vertwijfeling viert. “Eén van de belangrijke oorzaken van de problemen in ons land is de toename van corruptie en onveiligheid die het moreel verval laten zien die het huidig beleid karakteriseert,” schrijft de SPA in haar 1 mei-boodschap. De partij wil dat het nationaal inkomen wordt gebruikt om de bestaanszekerheid van de bevolking duurzaam te garanderen, “met uitsluiting van leiders en regeerders die gericht zijn op het bevoordelen van vrienden, familieleden en partijgenoten.”

De arbeiderspartij maakt zich sterk voor de realisatie van een minimumloon waarvoor de huidige gunstige economische situatie het juiste moment is om deze uit te laten voeren. Een minimumloon garandeert dat iedere werknemer een minimale bestaanszekerheid heeft en daarmee zijn eigen ontwikkeling ter hand kan nemen. Een jeugdwerkgelegenheidsplan en uitvoering van een sociaal zekerheidsstelsel, met een waardevast pensioen voor alle werknemers en een algemene ziektekostenverzekering zijn eveneens doelen waar de SPA haar pijlen op richt.

Minder polarisatie
“Ons land heeft behoefte aan sociaal-maatschappelijke ontwikkeling door meer samenhang te brengen in de dienstverlening aan de burgers en door het samenbundelen van de belangengroepen in de samenleving. Meer solidariteit onderling en meer inbreng van specifieke doelgroepen, minder polarisatie. Het is belangrijk dat er nieuwe wetgeving komt, waarbij de positie van de arbeiders wordt verbeterd door een wet op de medezeggenschap”, stelt de SPA. Zij wijst erop dat er nog steeds werknemers uit hun functie worden ontheven, omdat zij niet de politieke kleur hebben van de regering. “Dit werk is tegengesteld aan onze inspanning tot nationale ontwikkelingen en contra productief.”

Voor de partij is de voorwaarde voor succes en nationale ontwikkeling, groei van de arbeidersbeweging en sociaal overleg in alle geledingen van de samenleving. Zij roept daarom ook een ieder op om zich op deze dag te beraden over de eigen toekomst en verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van onze natie.