Naschoolse opvang in Pikin Slee verloopt moeizaam
01 May 2013, 14:00
foto
De elfjarige Veronica zit in de vijfde klas van de J.A.M. Willebrandschool te Pikin Slee. Zij wordt begeleid door mevrouw Eduards en leert borduren, tekenen en kettingen maken van kralen. (Foto: Ranu Abhelakh)


De J.A.M. Willebrandschool in het Marrondorp Pikin Slee aan de Boven Surinamerivier worstelt met grote problemen. Net als veel scholen in stad en district is ook deze lagere school van het Rooms-Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) in oktober 2012 gestart met de naschoolse opvang. “We hebben niet genoeg leerkrachten, waardoor wij niet alle 451 kinderen tegelijk kunnen opvangen. Zo blijft op de ene dag de helft van een klas achter en de volgende dag de andere helft”, zegt schoolleider Raynier Awana aan Starnieuws.

Awana geeft aan dat de schoolvoeding door de dorpelingen wordt gekookt, wat leidt tot goede economische vooruitzichten voor de mensen. Hij denkt dat het eten echter ietwat eentonig is omdat bladgroenten ontbreken, “het is kip of vis met kool of pompoen”.

Nog niet ontvangen
De schoolleider legt uit dat de leerkrachten vanaf oktober geen geld hebben ontvangen voor het uitvoeren van de naschoolse opvang. “In de paasvakantie hebben ze hun loonslip en een reçu gekregen, waarin de extra gelden voor oktober en november zijn opgenomen. Het reçu geeft wel hoop dat het goed komt, maar tot heden hebben wij nog geen geld gezien.”

Ondanks deze moeilijkheden benadrukt Awana dat zijn collega’s goed gemotiveerd zijn om na school met de leerlingen bezig te zijn. Hij heeft de leerprestaties nog niet geëvalueerd, “maar de leerkrachten merken wel dat de kinderen meer Nederlands zijn gaan spreken omdat zij meer uren per dag met de leerkrachten doorbrengen”.

Creatieve activiteiten
De woensdagmiddag is bestemd voor creatieve activiteiten. In samenwerking met het SAAMAKA Museum uit het dorp en twee Nederlandse kunstenaressen Bia Maas en Nellie Koetsier, worden de leerlingen van de vierde, vijfde en zesde klas op een creatieve manier beziggehouden. Awana merkt op dat, ”de zesdeklassers nu zijn gestopt, zodat zij elke dag aan de toetsvoorbereiding kunnen werken”.

Corine Spoor, die het museum ondersteunt, vertelt dat de kunstenaressen met het idee zijn gekomen om workshops te houden voor de schoolkinderen. Deze workshops zijn in overleg met de school omgezet in de woensdagse kunst en cultuur middag. De kunstenaressen zorgen voor het materiaal en zij hebben vier vrouwen uit het dorp getraind om de kinderen te begeleiden. De leerlingen maken nu eigen speelgoed, zoals kralen van zaden of auto’s van lege olieflessen, met alles wat ze in het bos of in hun directe omgeving vinden.

Edward Troon