Spoedoverleg coalitie 'in belang van het land'
30 Apr 2013, 14:52
foto


De coalitie is in beraad op het kabinet van de president. De vergadering van De Nationale Assemblee is vanmiddag niet doorgegaan. Er was geen quorum. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons deelde mee dat de vergadering niet doorgaat omdat er dringende zaken zijn in het belang van het land die besproken moeten worden binnen de coalitie.

Starnieuws verneemt dat president Desi Bouterse de financiële problemen ook wil bespreken met de coalitiepartners. Er is ontevredenheid over wie wel en wie geen geld mag uitgeven. Sommige ministeries hebben meer ruimte dan andere.

Diverse coalitieleden hadden meer informatie gevraagd over de gang van zaken. Aangezien de presentielijst niet getekend was door 26 leden, werd besloten de vergadering te verdagen. Ook de huishoudelijke vergadering kon geen voortgang vinden omdat er geen quorum was. Op de agenda stond de behandeling van 'de ontwerp-wet houdende vaststelling van de status van personen van
Surinaamse Afkomst en de Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien'.