Workshops voor ouders leerlingen leerjaar 3 basisonderwijs
30 Apr 2013, 22:30
foto


Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) organiseert mini-workshops voor ouders van leerlingen van het derde leerjaar van het basisonderwijs. In deze workshops krijgen zij informatie over de nieuwe lesmethoden die zijn ingevoerd en voeren zij opdrachten uit die in de methoden voorkomen. De informatiebijeenkomsten duren tot eind juni 2013.

In de komende periode volgen bijeenkomsten in Coronie (3 mei 2013), Marowijne (9 mei 2013), Paramaribo (Noord), Wanica, Para, Saramacca, en Nickerie. De ouderbijeenkomsten zijn al in Brokopondo (26 april 2013) en in Paramaribo Zuid (21 maart 2013 in het Lalla Rookh gebouw) gehouden. De scholen die waren uitgenodigd voor Paramaribo Zuid zijn: OS Albergastraat, OS Zinnia, OS Petuniastraat, OS Balona, OS 1 Flora, OS 2 Flora, OS 3 Flora, Ancillae Burgosschool, St. Bernadetteschool, J. Sohansinghschool, Swami Wirjanandschool, Pandit K. Piarelallschool en de Pt. Sheoratanschool.

In de mini-workshops wordt aandacht besteed aan alle vijf leergebieden: Taal, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op Jezelf en de Wereld (OJW), Kunst en Cultuur Educatie (KCE) en Bewegingsonderwijs. Uit de evaluatie blijkt dat de bijeenkomsten door de ouders als succesvol worden ervaren, zegt de voorlichting van Minov.