NPS: Blijf waakzaam
01 May 2013, 12:00
foto


Blijf waakzaam en zie toe op de naleving van de door u verworven rechten en plichten. Zo klinkt de oproep van de Nationale Partij Suriname (NPS) in haar 1 mei boodschap tot de arbeidsklasse.

De partij roept op om waakzaam te blijven opdat wat moeizaam is opgebouwd niet teniet wordt gedaan “door regeerders die onze financiële middelen verspillen met alle mogelijke negatieve gevolgen van dien.” Op werknemers en werkgevers doet de NPS een beroep om solidair naar elkaar toe te zijn omdat zij beiden hetzelfde doel nastreven, vooruitgang van alle betrokken partijen. “Alleen hierdoor zal er sprake zijn van verhoging van productiviteit en van omzetten ten voordeel van alle belanghebbenden in het algemeen en van Suriname in het bijzonder.”

Als nationaal discussies worden gevoerd over fundamentele vraagstukken zoals afwijkende werktijden waaronder de veel besproken 12-urige werkdagen en overuren is het de vraag wie deze extra arbeid ten goede komt, zegt de NPS. “Velen zien zich genoodzaakt om overuren te maken om zo genoeg te verdienen om elke maand de eindjes aan elkaar te knopen.” Het is volgens de partij belangrijk om daarbij stil te staan bij de schade die niet alleen aan het lichaam, maar ook aan de geest en de directe omgeving met name aan het gezin kan worden toegebracht.

Zij kijkt dan ook uit naar de discussies in het parlement over de invoering van een minimumloon. De partij zegt dat zij de vinger aan de pols houdt en alles binnen haar mogelijkheden zal doen om de koopkracht en andere sociale omstandigheden van de werkende klasse te verbeteren.