C-47 vecht voor humane werkomstandigheden stuwadoors
01 May 2013, 02:00
foto


Binnen de vakcentrale C-47 wordt er alles aan gedaan betere werkomstandigheden af te dwingen voor arbeiders die vallen onder de noemer stuwadoors oftewel havenarbeiders. Het gaat hier om de zogenoemde losse en vrijwillige werknemers die op dagbasis worden betaald.

Hun werk is veelal zwaar en niet zonder gevaren. Echter heeft deze groep arbeiders geen enkele voorziening. Vakbondsleider Murwin Leeflang heeft ervoor gezorgd dat 60 havenarbeiders die werkzaam zijn bij de VSH, zich hebben verenigd. Hij vraagt van de directie van VSH dat deze zorgt voor tenminste een minimale dekking om eventuele onkosten voor ongevallen te kunnen betalen.

De vakcentrale C-47 en de stuwadoors hebben vrijdag gesprekken gevoerd. Een eerder gesprek tussen de VSH-directie, de Dienst arbeidsinspectie en de verenigde havenarbeiders heeft geresulteerd in een rapport van de Dienst arbeidsinspectie. Deze dienst heeft intussen dringende kanttekeningen gemaakt over de werkomstandigheden van de arbeiders. Leeflang zegt dat op basis daarvan nu weer gesprekken moeten worden gevoerd met de bedrijfsdirectie. Hiervoor zal vanuit de vakcentrale een brief worden gestuurd naar het bedrijf.

Eerste dringende kosten
Leeflang benadrukt dat dit soort werknemers geen enkele voorziening hebben. “Deze mensen hebben niets. Ze worden op dagbasis uitbetaald en daar moeten ze het mee doen. Maar hun werk is vol risico en vaak ook met veel gevaren.” Hij geeft aan dat er enkele personen zijn die langdurige verwondingen en blijvende letsels hebben opgelopen van het zwaar lichamelijk werk. De havenarbeiders die niets anders hebben dan hun dagloon, vragen om een minimale dekking vanuit het bedrijf. Zo willen zij zich indekken tegen eventuele ongelukken op het werk. Het belangrijkste is dan dat ze de eerste dringende kosten kunnen betalen.

Leeflang zegt dat er hard moet worden gewerkt aan de veiligheidsnormen voor deze groep van arbeiders. Het rapport van arbeidsinspectie heeft overigens aangegeven dat er wel degelijk een werkrelatie is tussen het bedrijf en de stuwadoors.

Het verenigen van de havenarbeiders heeft lang op zich laten wachten. Volgens Leeflang komt het enerzijds door het lage ontwikkelingsniveau van de groep. “Nu zijn ze het er over eens en zien zij in dat zij verenigd moeten worden en dat ze rechten hebben.” Hij merkt op dat hij blij is dat de directie van VSH luistert en geen negatieve opstelling heeft. De havenarbeiders is daarom ook gevraagd om niet de weg van confrontatie op te gaan, maar van dialoog.

Wilfred Leeuwin