Bende winkeldieven voor de rechter
30 Apr 2013, 02:00
foto


Harold J. , Kenneth A. en Patrick W. worden verdacht van deelneming aan een criminele organisatie en roof door geweldpleging. Samen met twee anderen hebben ze een supermarkt op de hoek van de Nieuw Weergevonden- en de Mawakaboweg beroofd.

Sigaretten, alcoholische dranken en opwaardeerkaarten maakten deel uit van hun buit. Ook een groot bedrag hebben zij onderling verdeeld. Zowel Harold als Kenneth bekende bij de rechter dat Patrick de chauffeur is geweest. Hij zou de bende hebben afgezet, om hen daarna elders weer op te halen. Bij de beroving hebben zij ook het busje van de winkelier gestolen. De bende heeft de gestolen goederen in het busje geladen en elders weer uitgeladen in de auto van Patrick. De buit is ook bij Patrick verdeeld. Harold kreeg SRD. 4.000 en goederen.

Patrick ontkent elke betrokkenheid bij de beroving. Hij beweert dat hij geen weet had van de diefstal en zou alleen een rit hebben gereden. Volgens Kenneth heeft Patrick de ladder voor hem gehouden zodat hij de supermarkt binnen kon. Ook zou hij hebben geholpen om de gestolen goederen in zijn auto te laden. Patrick verklaarde dat hij SRD 100 had ontvangen en wat spullen.

Naast dit trio worden ook Marlon V. en Romeo S. verdacht van medeplichtigheid bij de roof. De verdachten zouden ook een woning aan de Welgedacht A-weg zijn binnengedrongen en sieraden hebben buitgemaakt. Bij de aanhouding zijn diverse goederen in beslag genomen. De officier van justitie doet op 27 mei een strafvoorstel voor deze onverlaten.

Wanita Ramnath

Sunday 22 April
Saturday 21 April
Friday 20 April