Systemen Dienst Watervoorziening overgeheveld naar SWM
29 Apr 2013, 20:30
foto
Minister Jim Hok draagt de watervoorzieningsgebieden van de vier districten over aan SWM-directeur Sven Sjauw Koen Fa. (Foto: Raoul Lith)


De drinkwatervoorzieningsgebieden van de afdeling Dienst Watervoorziening in de districten Nickerie, Wanica, Para en Saramacca zijn overgedragen aan de N.V Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM). De formele overdracht heeft vandaag plaatsgehad op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH).

Deze gebieden, die onder het beheer van het ministerie van NH vielen, zijn overgedragen aan SWM-directeur Sven Sjauw Koen Fa. De bedoeling is dat alle watervoorzieningsgebieden worden overgedragen aan de SWM. De overdracht is deel van het Masterplan 2010 – 2024 voor de Kustvlakte en het binnenland van Suriname.

De SWM heeft intussen de zuiveringsstations Uitkijk en Domburg gerenoveerd en uitgebreid. Het ministerie zoekt financiering om het station te La Vigilantia ook uit te breiden. Minister Jim Hok van NH zegt dat er op korte en middellange termijn wordt gewerkt om de gebieden in de kustvlakte over te dragen aan het watervoorzieningsbedrijf. Met het onder één paraplu brengen van de watervoorziening, wordt beoogd om de hele bevolking te voorzien van goed drinkwater.

De bewindsman merkt op dat er rekening moet worden gehouden met de grote investeringen en de exploitatiekosten om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te garanderen. Hij heeft de bevolking nogmaals opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Hok heeft haar ook op het hart gedrukt de rekeningen van SWM en de Dienst Watervoorziening op tijd te betalen.

Aryan Soewarto