DLGP keurt ontwateringsproject Nickerie goed
29 Apr 2013, 16:30
foto
Districtscommissaris Joeloemsingh geeft het startsein voor het ontwateringsproject.


Het decentralisatieprogramma (DLGP) heeft het ontwateringsproject Nickerie ter hand genomen. Het project dat is besproken met de ressortraadsleden (rr) en de districtsraadsleden (dr) is vandaag gestart.

Binnen het project zullen lozingen worden opgehaald en waar nodig zullen duikers worden geplaatst. Waar de duikers te klein zijn, zullen deze worden vervangen door duikers met een grotere diameter, zegt Martin Blenman, manager Civieltechnische werken van DLGP aan Starnieuws. De directievoering doet het civieltechnisch team van het district Nickerie zelf. De ambtenaren zijn daar genoegzaam voor getraind en is het DLGP tevreden met het werk dat zij al hebben uitgevoerd.

Het districtsmanagement dat wordt voorgezeten door districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh heeft ook de handleidingen voor ontwatering en voor civieltechnische werken ontvangen. Hij kreeg ook de documenten hoe mensen te trainen om supervisie te voeren van projecten. Het ontwateringsproject kost ruim SRD 1,2 miljoen en wordt gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank.

Het contract is getekend met drie aannemers die de werkzaamheden zullen uitvoeren in de drie ressorten Wageningen, Henarpolder en Nieuw Nickerie. Het project moet in vier maanden worden opgeleverd.

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June