Integrale aanpak verbetering ontwatering Albina te laat
29 Apr 2013, 10:30
foto
De brandweer van Albina bezig met vervoeren van spullen van de leerkrachten.


De aanpak van de steeds terugkerende problematiek van wateroverlast tijdens springvloed in Albina komt maar niet op gang. De St. Gerardusschool heeft het weer moeten ontgelden. De school is gesloten. De leiding heeft het zoveelste onderhoud met de directie van het Rooms Katholieke Bijzonder Onderwijs (RKBO). Het ministerie van Openbare Werken (OW) heeft ondertussen het proces van gunning afgerond, maar administratief moet het contract nog getekend worden met de aannemer.

"Zodra het contract is getekend, wordt de aannemer ogenblikkelijk ernaar toe gedirigeerd om de werkzaamheden te starten", zegt Omar Jimidar coördinator Suriname-Oost van OW aan Starnieuws. Het werk kan gestagneerd worden als het veel blijft regenen. De OW-topper legt uit dat het plan ook is gekoppeld aan de rehabilitatie van de rivierdijk, die eveneens wordt voorbereid. Ontruiming van de illegale bebouwingen maakt deel uit van het plan.

Hulp brandweer
Schoolleider van de St. Gerardusschool Joan Grep verklaart tegenover Starnieuws dat de leerkrachten vertrokken zijn naar Paramaribo. De onderwijzerswoningen zijn vrijdag ook onder water gelopen. Zodra het overtollige water afgevoerd is, begint de schoonmaak van de school. Hetzelfde geldt voor de woningen. De vloerbedekking is beschadigd, maar de overige spullen werden deze keer op tijd in veiligheid gebracht. "Toen we merkten dat het water steeds hoger werd, hebben we direct de hulp van de brandweer gevraagd", vertelt leerkracht Gladys Banda. Ze geeft aan dat de schoolleider reeds alarm geslagen had over aankomende springvloed tijdens de laatste hoorzitting van het ressort Albina.

OW kondigde een integrale aanpak aan van de ontwatering in Albina. Eerder heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling in het kader van het decentralisatieprogramma DLPG 2 ontwateringswerken uitgevoerd. Synchronisatie van beide projecten is echter uitgebleven. Minister Shirley Sitaldin van Onderwijs en Volksontwikkeling heeft steeds benadrukt dat de oplossing van dit vraagstuk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Vorig jaar gaf ze tijdens een bezoek aan de school reeds aan dat indien RKBO een bouwterrein beschikbaar heeft, het ministerie overgaat tot een nieuwbouw voor de school. Bij haar bezoek de vorige maand gaf ze echter aan dat het terrein nog niet in orde was.

Isaak Poetisi

Saturday 23 June
Friday 22 June