Ingezonden: Het homo-huwelijk
16 Apr 2013, 20:30
foto


Wat is een huwelijk nu precies? Als we de definitie opzoeken in het woordenboek is een huwelijk een bij wet geregelde verbintenis tussen twee personen, oftewel een echtvereniging. Deze definitie is natuurlijk al aangepast in het Nederlands woordenboek aangezien het homo-huwelijk daar al jaren is ingevoerd. Eerder werd het gezien als een bij wet geregelde verbintenis tussen een man en een vrouw. Maar de nadruk van de zin is niet om wat voor een verbintenis het gaat, het ligt op een erkenning door de wet zelf.

De eerste keer dat ik het artikel van dhr. Eersteling las, wist ik niet zeker wat ik ervan moest maken. Ik vond het best grappig dat er nog mensen bestaan die zichzelf vastklampen aan middeleeuwse standpunten. Maar toen ik het de tweede keer las, had ik door wat hij probeerde te vertellen. Hij probeert het volk van Suriname te waarschuwen voor de homoseksuelen. Pas maar op, want de mondiale ‘clandestiene’ organisatie van homoseksuelen komt nu deur aan deur om nietsvermoedende jongens en meisjes te rekruteren om het gevecht met de heteroseksuelen aan te gaan. Het is ze nu gelukt in Uruguay en Frankrijk hun veldslag te winnen, wat nu?!

Maar om terug te komen op realistische standpunten gebaseerd op reële situaties:
Er werd opgemerkt dat homoseksuelen in opdracht van ‘duistere machten’ de regel van de omgekeerde wereld uitvoeren. Welke donkere machten. Hebben we het over goed vs. slecht? Homoseksuelen vs. heteroseksuelen? In opdracht van wie? Satan? Een ronde tafel van de homoseksuele elite? Het is overduidelijk dat de rumoerstarter, de heer Eersteling, niet doorheeft wat er allemaal veranderd is in de wereld anno 2013. We hebben in de tussentijd ook al ontdekt dat de pest een bacteriële aandoening is en geen straf van God. Wake up and smell reality!

Homoseksualiteit als normaal accepteren is het streven van alle homo-organisaties. Maar laten wij het nu bekijken vanuit het standpunt van dhr. Eersteling. Ik vind zijn argument een heel zwak argument dat hij op geen enkel concreet feit heeft gebaseerd. Dhr. Eersteling verklaart dat er een duidelijk andere wereld gaat ontstaan op het moment dat homoseksualiteit door een ieder als normaal wordt geaccepteerd. Wat hij vergeet is dat het accepteren van homoseksualiteit niet betekent dat alle heteroseksuelen opeens homoseksuelen worden.

Wat hij blijkbaar ook is vergeten, is de natuurlijke verhouding tussen homoseksuelen en homoseksuelen. Het is uiterst zeldzaam om een stad tegen te komen op aarde waar meer dan 10% van de mensen zich identificeren als LGBT’s. Vergeet niet dat de resterende 90% nog steeds reproducerende mensen zijn. En dan heb je ook nog de homoseksuelen die kinderen hebben verwekt, of uit zichzelf of via draagmoeders. De menselijkheid houdt echt niet op met bestaan door de acceptatie van homoseksualiteit. Au contraire, de wereldbevolking is nog nooit in de geschiedenis van de mensheid zo snel aan het groeien. Dit terwijl er al in zestien landen homoseksuelen mogen trouwen.

Er gaat niets veranderen aan normen en waarden die er nu bestaan. Families blijven bestaan. Mannen en vrouwen zullen blijven trouwen. Kinderen zullen blijven komen. Maar, er treedt wel verandering op, gelukkig niet op het gebied dat dhr. Eersteling denkt dat het gaat veranderen. Haat-misdaden gaan verminderingen, onnodig geweld gaat verminderen, en wie weet, misschien worden er minder ras- en geloofsoorlogen gevoerd, dat allemaal omdat men misschien beter gaat realiseren dat we allemaal toch wel mensen zijn, ongeacht onze seksuele voorkeur, ras of religie. Misschien bekijk ik het net iets te idealistisch, maar het is mogelijk!
Minder haat, meer liefde!
We willen geen speciale rechten die ons zullen onderscheiden van de rest. We willen gelijke rechten. Dat is het verschil!

Farid Khodabaks