Apoera krijgt eigen mortuarium
18 Mar 2013, 13:00
foto
Districtscommissaris Roline Samsoedien en haar collega Amand Jurel op de plek waar het mortuarium komt.


Als alles volgens planning verloopt, heeft Apoera binnen een maand een eigen mortuarium. Het houtverwerkingsbedrijf Green Heart draagt samen met andere bedrijven in het gebied zorg voor de bouw.

Districtscommissaris Roline Samsoedien van het ressort Kabalebo wil een beheersorgaan instellen om het mortuarium te beheren. Binnen een maand moet het lijkenhuis af zijn. Er is al met de EBS gesproken om te voorzien inde elektriciteitsaansluiting voor het gebouw en mortuariumkast. De aan te stellen beheerder van mortuarium te Apoera zal zijn opleiding moeten volgen bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Algemeen directeur van het Lachmipersad Streekziekenhuis Nickerie , Antoine Elias en de voorzitter van het Stichtingsbestuur, Bisnoepersad Dalloesingh, hebben zaterdag een bezoek gebracht aan de plaats waar het lijkenhuis komt. De delegatie heeft ook informatie gehad over de problemen met de volksgezondheid in het gebied.

Zo is er gevraagd naar een permanente arts voor het ressort. “Het is de taak van de Medische Zending,” zei Elias. Greenheart heeft aangegeven dat hij ook gebruik zou kunnen maken van een permanente arts. Elias verwees het bedrijf naar de Medische Zending.