Onderwijs stuurt toezicht voor opvang scholieren Atjoni
28 Feb 2013, 00:00
foto
Internaat in aanbouw op Atjoni is stopgezet. (Foto: Ramon Keijzer)


Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) stuurt deze week nog een begeleider naar het toeristenoord te Atjoni, waar dertig schoolgaande jongens en meisjes worden opgevangen. Dit is bevestigd door de directeur van Onderwijs, Grace Malm-Lackin, in een onderhoud met assembleelid Hugo Jabini (Mega Combinatie/NDP).

De parlementariër heeft dinsdag in de openbare vergadering er melding van gemaakt dat in een toeristenverblijfplaats jongens en meisjes van de voj-school te Pokigron worden opgevangen, zonder toezicht vanuit het Minov. De dorpsgemeenschappen zijn bevreesd dat in het oord ontoelaatbare handelingen kunnen plaatsvinden. Op basis van een klacht van een ouder vreest Jabini dat het al misgegaan is op seksueel gebied. Jongens en meisjes slapen in een ruimte zonder toezicht vanuit het Minov. Jabini zegt aan Starnieuws opgelucht te zijn dat het Minov terstond actie zal ondernemen.

Alarm geslagen
De dorpsgemeenschap heeft samen met enkele ressortraadsleden van Botopasi, deze situatie tijdens een hoorzitting besproken. Het plaatselijke traditioneel gezag en de politiecommandant zijn intussen gevraagd enig toezicht te houden. Nadat de situatie is doorgespeeld aan het Minov, is er contact gemaakt met de eigenaar van het oord. Die heeft meegedeeld dat de situatie niet is zoals wordt gezegd. Tijdens een jongerencongres in die omgeving is echter kritiek geleverd op de gang van zaken en zijn ook enkele voorvallen die zich in het oord hebben voorgedaan, besproken.

De opvang van de jongens en meisjes in het oord was noodzakelijk, nadat al langer dan een jaar het internaat waar de jongeren worden opgevangen, is gesloten. De bouwwerkzaamheden zijn stopgezet, zonder dat daar de reden bekend is. Jabini zegt nu contact te zullen maken met het ministerie van Openbare Werken om te horen waarom de bouw is gestaakt. De onderwijsdirecteur heeft Jabini ervan verzekerd dat deze situatie ernstig wordt opgevat en dat meteen corrigerend zal worden opgetreden.

Saturday 23 June
Friday 22 June