Vuilstorting baart bewoners Agenoriaweg zorgen
28 Feb 2013, 10:00
foto
Een indruk van de onhygiënische situatie op de hoek van de Agenoria- en Katwijkweg te Efraimzegen.


Bewoners van de Agenoria- en Katwijkweg te Efraimzegen vrezen een overstroming van hun gebied als gevolg van het illegaal dumpen van huisvuil, waaronder grof vuil, op de hoek van de twee straten. De trens is al bijna verstopt, doordat vuil erin is terechtgekomen. Mensen uit andere woonwijken komen met de auto naar de hoek om er afval te dumpen.

"Hoewel de vuilniswagen tweemaal per week langskomt, komen onverlaten toch hun rommel hier storten", klaagt buurtbewoner Mary Ann. Ze vermoedt dat het om mensen gaat die hun vuil laat buiten zetten, wanneer de vuilophaal al langs is geweest. Om hun probleem op te lossen, kiezen zij dan voor deze asociale handeling. Haar man plaatst wekelijks hun huisvuil in zwarte zakken op de vuilnisrek van de buurman. "Zo gaan straathonden niet eraan kletsen en hoeft het ook niet in de goot te vallen met alle nare gevolgen van dien."

Een ander probleem van de Agenoriaweg is dat de dikke betonnen deksels die de mangaten langs de weg moeten bedekken, op verschillende plekken door vrachtwagens zijn kapot gereden. De diepe en brede riool staat op die plaatsen open. Dagelijks lopen kinderen langs de weg naar school. "Je bidt dat geen mens erin valt, vooral voor de kinderen is het gevaarlijk met al die snelheidsduivels die ook langsrijden”, verzucht Mary Ann.
De overheid heeft beloofd de putten te herstellen, maar de belofte is nog niet nagekomen.

Saturday 23 June
Friday 22 June