Abaisa moet na veertig jaar een waardige plek krijgen
27 Feb 2013, 18:00
foto
Ook minister Michael Miskin, die namens de CLO in de regering zit, legde een krans bij het monument van Abaisa. (Foto: Raoul Lith)


Ronald Abaisa is vandaag precies veertig jaar geleden doodgeschoten door de politie. Hij was een vakbondsleider die voor de belangen en verbetering van de positie van de arbeidersklasse opkwam. Als teken van dank en herdenking aan hem, wordt hij jaarlijks herdacht bij het monument op de hoek van de dokter Sophie Redmond- en Zwartenhovenbrugstraat. Vakbondsleiders willen graag dat het monument van Abaisa aan de Henck Arronstraat (indertijd Gravenstraat) komt, op de plek waar hij het leven heeft gelaten.

“Veertig jaar terug werd Abaisa doodgeschoten tijdens een straatdemonstratie”, zegt Henk Herrenberg,oud-vakbondsleider van Haven en Loodswezen. In die tijd klaagden arbeiders dat ze veel te weinig geld kregen voor het werk dat zij deden. Vakbondsleiders hebben de toenmalige regering tevergeefs gevraagd naar een beter salaris voor de arbeiders. Omdat er geen oplossing kwam, besloten de vakbondsleiders een estafette actie uit te voeren.

Estafette actie
Elke dag voerde een andere bond actie. Abaisa was bestuurslid van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en op 27 februari was het zijn beurt om te demonstreren. Hij moest met zijn leden een mars door de stad houden tot het Onafhankelijkheidsplein en terug. Herrenberg vertelde dat hij bij deze protestdemonstratie werd doodgeschoten.

Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), zei eraan te werken dat het verhaal van Abaisa ook mee wordt genomen in de geschiedenisboeken. Het monument staat er daarom voor de jongeren om te leren wat er toen is gebeurd. “In 1973 is er strijd gevoerd en jammer genoeg heeft Abaisa ons verlaten. Hij heeft met zijn bloed voor de arbeiders betaald en daarom zullen wij hem elk jaar op een andere manier eren”, zei Hooghart. De vakbondsleiders vinden dat Abaisa nu eindelijk een waardige plek moet krijgen en dat zijn monument wordt geplaatst waar hij thuishoort. “Het monument van Abaisa moet naar de Gravenstraat en wij weten dat deze regering ons zal helpen”, stelde Herrenberg.

Vanessa Sacco