Naturalisatie moet voortaan beter geregeld worden
27 Feb 2013, 01:30
foto


Naturalisatie van vreemdelingen tot Surinamers zal voortaan aan meer wettelijke verplichtingen moeten voldoen. Met de naturalisatie zal een inburgeringsplicht moeten komen. Tot Surinamers genaturaliseerde staatsburgers moeten tenminste kunnen aantonen dat zij het Surinaamse volkslied kennen en ze moeten een zogeheten inburgeringstest afleggen.

Tot deze discussie kwamen de assembleeleden dinsdag opnieuw in De Nationale Assemblee, bij het toewijzen van de Surinaamse nationaliteit aan ruim 200 vreemdelingen. Vijf jaar in Suriname wonen en werken zijn lang niet genoeg,
Onder andere het assembleelid Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) heeft hierover veel kritische opmerkingen gemaakt. Volgens hem is eerder in het parlement breedvoerig over deze kwestie gediscussieerd. Door minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken is steeds beloofd dat er wijzigingen komen in het beleid om vreemdelingen tot Surinamers te naturaliseren. De parlementariër wees op de vele misstanden en mazen in de huidige wettelijke regelingen waarvan gebruik wordt gemaakt door vreemdelingen om de Surinaamse nationaliteit te verkrijgen. Ook de hele procedure die moet worden afgewerkt is wat hem betreft een onrealistische situatie en niet efficiënt.

Ondanks de kritieken van Gajadien zijn gisteren in vier wetsontwerpen aan meer dan 200 vreemdelingen, van wie een groot deel afkomstig uit China, de Surinaamse nationaliteit verleend. De regering heeft wederom beloofd dat wordt gewerkt aan het aanpassen van de nationaliteitswetgeving en het vergemakkelijken van de procedures om in aanmerking te komen voor naturalisatie. De naturalisatieverlening is met algemene 26 stemmen aangenomen. De oppositie had de zaal uit protest verlaten omdat minister Edward Belfort zonder duidelijke redenen afwezig was. Hij zou zich in het binnenland bevinden.

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June