Simons wil wettelijk ingrijpen afstuderen op universiteit
27 Feb 2013, 05:00
foto


De regering zal samen met De Nationale Assemblee, het liefst vóór de volgende afstudeerperiode op de Anton de Kom Universiteit van Suriname, met wettelijke maatregelen moeten komen. Hiermee moet voor eens en voor altijd een einde worden gemaakt aan het probleem van studenten die hun studie niet kunnen afronden.

“Het is mooi geweest, wij zijn aan het eind van ons geduld gekomen”, zei assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, dinsdag tijdens de openbare vergadering. De assembleevoorzitter reageerde hiermee op vragen van Harish Monorath (Nieuw Suriname), die aandacht vroeg voor de vele klachten die er komen vanuit studenten van de universiteit. Aan het begin van de assembleevergadering kaartten Melvin Bouva (Mega Combinatie/NDP) en Guno Castelen (Nieuw Front/SPA) de situatie op de universiteit ook aan. Zij vroegen aandacht voor de maatregelen die genomen zijn op de universiteit.

Nog steeds geen duidelijkheid
Veel studenten kunnen volgens Monorath door interne problemen hun studie niet afronden. Deze kwestie speelt al enkele jaren. Simons wees het college er op dat het een haartje had gescheeld of de begroting van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling om deze kwestie niet was goedgekeurd. Onder de aantekening dat zaken zouden worden aangepakt, is de begroting toch goedgekeurd.
Volgens Simons heeft het college per brief opheldering gevraagd aan het universiteitsbestuur over deze kwestie. “We hebben doodleuk geen antwoord gekregen”, deelde Simons mee. Volgens haar moet er rekening mee gehouden worden dat de studenten ook rechten hebben en er belang bij hebben dat vanuit de regering en het parlement nu wel wordt ingegrepen. Wat haar betreft dan maar met wetgeving. Monorath zei dat er een afstudeerplan gemaakt moet worden voor studenten die over hun tijd heen zijn, maar toch nog willen afstuderen. Volgens hem kunnen zij niet worden overgelaten aan de willekeur van de docenten en het bestuur van de universiteit.

Simons wees er op dat er tal van problemen zijn op de universiteit waarvoor dringend ingrijpen nodig is van de regering en het parlement. Het vorige jaar hebben afgeschreven studenten maar ook degenen die nog studeren een petitie en een plan ingediend. Simons had de studenten beloofd dat deze kwestie zal worden aangepakt. Daar er vanuit het bestuur van de universiteit geen informatie wordt gegeven aan het parlement, vindt Simons dat nu de tijd daarvoor voorbij is en dat vanuit het college samen met de regering een wettelijke oplossing gevonden moet worden.