Concept-wet Spaar-en Stabilisatiefonds op bord DNA
26 Feb 2013, 12:00
foto


Het concept ‘Wet Spaar- en Stabilisatiefonds’ ligt op tafel van De Nationale Assemblee (DNA) voor behandeling. Deze wet is ingediend om de stabiele en gemiddelde groeiende inkomsten uit de mijnbouw te verzekeren en hiervoor regels vast te stellen. De Staatsraad heeft het concept al goedgekeurd en zal het document nadat hij de zegen van het parlement heeft gekregen, worden bekrachtigd door president Desi Bouterse.

In de toelichting van het concept staat dat het fonds als doel heeft de overheidsfinanciën te beschermen tegen scherpe schommelingen van internationale prijzen van mijnbouwgrondstoffen. Voorts om de overheidsfinanciën te beschermen tegen onvoorziene sterke toename van de uitgaven als gevolg van een noodsituatie. Het fonds moet diversificatie van de staatsinkomsten bevorderen en een permanente inkomstenstroom bieden voor de latere Surinaamse generaties. Daarnaast moet het fonds de monetaire autoriteiten bijstaan om overtollige liquiditeit te steriliseren om de inflatiedruk te vermijden.

Het zal ook mogelijk zijn opnames te doen uit het fonds, maar dan tenminste twee jaren na de inwerkingtreding van de wet. Opnames ten laste van het fonds kunnen bijvoorbeeld geschieden om tekorten aan te vullen waar de feitelijke mijnbouwinkomsten aan het einde van een kwartaal minder uitvallen dan begroot. Tegoeden van de Staat kunnen uit het fonds worden gehaald bij een nationale ramp. In de conceptwet is ook opgenomen dat de inkomsten van het fonds gevrijwaard zijn van belastingen en andere heffingen ingevolge de wet.

Geen investeringsfonds
Het fonds is geen investeringsfonds en kan als zodanig geen investeringen plegen, nationaal noch internationaal, staat in de toelichting. De middelen van het fonds zullen in het buitenland worden belegd in “redelijke renderende beleggingsinstrumenten.” De grootschalige projecten in Suriname zullen door de begroting in Suriname moeten geschieden. Deze projecten zijn onderdeel van een nationaal ontwikkelingsstrategie, die hun reflectie vinden in een ontwikkelingsplan.

Voor de parlementsvergadering vandaag staat op de agenda de behandeling ontwerpwet Verlening van de Surinaamse nationaliteit aan 200 personen. Ook de voortzetting van de agenda van de vergadering van 15 januari is opgebracht. Het gaat om de ontwerpwet ‘Goedkeuring van de toetreding van Suriname tot de ‘International Convention on Standards Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), 1978.'