Pikin Slee wil creatieve vakken in basisonderwijs
26 Feb 2013, 02:00
foto
Een van de kunstwerken gemaakt door leerlingen van Pikin Slee.


Pikin Slee vraagt het ministerie van Onderwijs om creatieve en technische vakken in het basisonderwijs op te nemen. Het dorp aan de Boven-Surinamerivier wil hiermee voorkomen dat vooral jongens de school vroegtijdig verlaten.
Het Marrondorp heeft ook te maken met drop-outs. Vooral jongens verlaten de basisschool voordat ze die hebben afgerond.

Intussen is er op eigen initiatief een ‘kunstklas’ gestart, een samenwerking tussen de stichting Totomboti en de Jan Willebrandschool in Nederland. Leerlingen komen twee keer per week na schooltijd bij elkaar om verschillende ontwerpen te maken van afvalmateriaal. In het Marronmuseum Saamaka is een kleine tentoonstelling te zien van de kunstklas.

Behalve kunst, zou ook de technische kant meer aan bod moeten komen in het basisonderwijs, vindt ressortraadslid Reinier Awana. De jongens verlaten de school vroeg, onder andere omdat zij de manier waarop zij les krijgen niet aantrekkelijk vinden. In een brief vraagt Awana aan het ministerie of in het leerplan van de basisschool ook onderdelen toegevoegd kunnen worden die jongens aanspreken.
Het ressortraadslid komt zelf met een voorbeeld: het monteren en demonteren van een fiets past goed in een pakket waarin ook vakken als taal, rekenen en natuuronderwijs aan bod komen.