Districtscommissaris Jiawan treedt op tegen ‘vervuilers’
26 Feb 2013, 04:00
foto


Districtscommissaris (dc) Rawien Jiawan van het district Wanica heeft de politie de opdracht gegeven om keihard op te treden tegen mensen die onverantwoord omgaan met hun vuil. Alle winkeliers worden dinsdag aangeschreven waarin ze worden gevraagd om de vergunningsvoorwaarden na te leven.

Jiawan deelt aan Starnieuws mee dat de politie de vervuilers zal oppakken en een proces-verbaal zal opmaken. Dit proces-verbaal zal verder naar de procureur-generaal opgestuurd worden, waarna de boete vastgesteld zal worden. Intussen zal iedereen in de gaten gehouden worden. Jiawan legt uit dat het district groot is en dat de vuil problematiek geleidelijk aangepakt zal worden.

Kwatta gewaarschuwd
Wat de dc opgevallen is, is dat Kwatta zich ernstig schuldig maakt aan vervuiling. Het vuil wordt opgehaald en kort daarna zijn de straten en bermen weer bevuild. Ook op deze zaken zal er gelet worden. De winkels zullen scherp in de gaten gehouden worden. Om deze kwestie niet op een lange baan te schuiven, wordt er hard gewerkt aan een districtsverordening. Hierdoor kunnen de ‘vervuilers’ meteen aangepakt worden en moeten dan sneller de opgelegde boetes neertellen.

Jiawan betreurt het dat mensen zo onverantwoord omgaan met hun vuil, terwijl iedereen wel een schoon milieu wil hebben. Dat het bewustwordingsproces zo langzaam opgang komt, vindt hij jammer. Met dit regenweer wordt de situatie erg onhygiënisch. Hij doet een dringend beroep op winkeliers en de bevolking om mee te werken aan een schoon Wanica en een schoon Suriname.

Wanita Ramnath