Meertaligheid bron van kracht en culturele diversiteit
20 Feb 2013, 19:00
foto


Vandaag, Internationale dag van de Moedertaal is een ideale gelegenheid om het belang van talen zowel voor groepsidentiteit als individuele identiteit te belichten, als basis voor het sociale, economische en culturele leven.

Volgens directeur Irina Bokova, van de Unesco is meertaligheid een bron van kracht, die kansen biedt voor de mensheid. Het belichaamt de culturele diversiteit en bevordert het uitwisselen van standpunten, de vernieuwing van ideeën en de verbreding van de capaciteit om verbeelding te laten werken. Echte dialoog impliceert respect voor talen, en dit is de reden waarom de Unesco werkt om de kracht van talen te benutten om wederzijds begrip te bevorderen.

Boeken openen de wereld
Bokova zegt in haar boodschap dat de Unesco het onderwijs in de moedertaal aanmoedigt. Dit kan de strijd tegen het analfabetisme vergemakkelijken. Het draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs. De bescherming van talen zorgt er ook voor dat zeldzame en inheemse kennis wordt gewaarborgd en overgeleverd. “Door ieder van ons de middelen te geven om zich verstaanbaar te maken en te worden gerespecteerd, wordt sociale integratie bevorderd”, zegt Bokova.

De Unesco heeft dit jaar besloten om het verband tussen talen en boeken te verkennen. Boeken zijn een kracht voor vrede en ontwikkeling en moeten aan iedereen worden verstrekt. Ze zijn ook van cruciaal belang voor uitdrukkingen die helpen om talen te verrijken, terwijl taal veranderingen door de jaren heen worden vastgelegd. In deze tijd van nieuwe technologieën, blijven boeken kostbare instrumenten, gemakkelijk te hanteren, duurzaam en praktisch voor het delen van kennis, wederzijds begrip en het openen van de wereld voor iedereen. Boeken zijn de pijlers van de kennismaatschappij en van essentieel belang voor het bevorderen van vrijheid van meningsuiting en onderwijs voor iedereen.

Lezen in moedertaal
De vitaliteit van talen is evenzeer afhankelijk van mondelinge uitwisseling als van de grootschalige productie van lesmateriaal en gedrukte teksten. In sommige landen worden de ontwikkeling en de sociale integratie belemmerd door het gebrek aan boeken en leerboeken in lokale talen, wat een schending betekent van het recht op vrijheid van meningsuiting.

Digitale hulpmiddelen kunnen helpen om deze leemte op te vullen, maar ze zijn niet voldoende. “We moeten meer doen om zo breed en zo eerlijk mogelijk materiaal en boeken te verspreiden, zodat alle mensen, vooral kinderen kunnen lezen in de taal van hun keuze, ook in hun moedertaal. Dit kan ook een stimulans zijn voor het realiseren van de doelstellingen van Onderwijs voor Iedereen in 2015. Vertalen is een belangrijk onderdeel van dit grote project, door het slaan van bruggen naar nieuwe lezers.

Op deze 14e Internationale Dag van de Moedertaal, doet Bokova een oproep aan alle Unesco partners, auteurs en docenten over de hele wereld, de universiteiten, de Unesco-leerstoelen en ‘Associated Schools’ om samen te werken om het belang van taalkundige en culturele diversiteit en van het onderwijs in de moedertaal te bevorderen.