Pengel: Directeur past niet in volgende fase ziekenhuis
11 Feb 2013, 17:00
foto


Neuroloog Julian Pengel, die voorzitter is van de medische staf van het Diakonessenhuis, zegt dat algemeen directeur Rakesh Gangaram Panday gewoon niet past in de volgende ontwikkelingsfase van het ziekenhuis. Pengel benadrukt tegenover Starnieuws dat de problemen in de instelling niets te maken hebben met geld en machtspositie van de specialisten. Ook de beledigingen aan de specialisten zoals die in het gedenkboek van het ziekenhuis zijn opgetekend, zijn volgens Pengel slechts ‘symptomen’.

Pengel erkent dat Gangaram Panday inderdaad voor heel wat, vooral fysieke verbeteringen heeft gezorgd, maar dat er een jarenlage ongezonde sfeer is die hij niet weet op te lossen, “omdat hij niet weet samen te werken”, stelt de medische specialist. Gangaram Panday heeft echter geen boodschap aan wat de groep medische specialisten zegt en aan een brief die is gestuurd naar het stichtingsbestuur van het ziekenhuis. “Er is niet veel meer aan de hand dan wat ophef in de publiciteit”, zegt Gangaram Panday aan Starnieuws. Voor hem is belangrijk dat de patiëntenzorg optimaal is. “Het werk in het ziekenhuis gaat normaal door, deze kwestie is niet een nieuwe maar een oude, we zijn een zelfrespecterend ziekenhuis en alles ligt in lijn met een plan. Wij gaan absoluut niet zwichten voor dwang van specialisten”, zegt de directeur die er aan toevoegt dat het bij de medici meer gaat om problemen in de financiële sfeer en machtspositie.

Weer op de proef gesteld
Gangaram Panday zegt niet de indruk te hebben dat de specialisten het ziekenhuis willen verlaten. “Als dat het geval is, is het voor ons een uitdaging om andere medewerkers, want dat zijn zij, aan te trekken. Er zijn nu nog genoeg specialisten die zeggen hier prettig te werken”, zegt hij. Gangaram Panday zegt trots te zijn op de organisatie binnen het ziekenhuis, waar gezorgd is dat alle randvoorwaarden aanwezig zijn op er te kunnen werken. “We werken verder aan uitbreiding en denken aan de continuïteit”, zegt hij.

Voor Pengel en de groep specialisten die de brief hebben ondertekend waarin zij melding maken van een chronische verstoorde relatie tussen hen en anderzijds de directeur en het stichtingsbestuur, gaat het puur om een slechte samenwerking met de directeur. Deze kwestie is zelf voor de rechter geweest en zegt Pengel dat de directeur toen in het ongelijk is gesteld. “Ondanks dat moeten we doorgaan met hem. Nu worden we weer op de proef gesteld. Men moet inzien dat er een nieuwe fase is aangebroken voor het ziekenhuis en dat hij daarin niet verder kan. Wij hebben hierover een heel dossier bij het ministerie van Volksgezondheid”, zegt Pengel. Hij benadrukt dat het allemaal gaat om de opstelling van de directeur die wordt gesteund door het stichtingsbestuur. “We worden al jaren niet serieus genomen. Wat in de vergadering wordt besloten, wordt niet uitgevoerd. We willen een goede samenwerking en een directeur die naar ons luistert en geen egotripper. Geld is altijd een issue, maar niet het belangrijkste”, zegt Pengel.

Kwestie patiënt
Pengel zegt over de kwestie waarbij een patiënt niet kon worden opgenomen dat het niet juist is. Hij en ook het Academisch Ziekenhuis Paramaribo bevestigen dat de patiënt in kwestie graag naar het Diakonessenhuis had gewild. Pengel werd in zijn hoedanigheid als neuroloog hiervoor gebeld, maar kon niet bereikt worden. De patiënt is toen geholpen op de Spoed Eisende Hulp en dezelfde dag nog naar huis gestuurd.

“Ik heb pas achteraf vernomen dat men probeerde mij te bereiken, maar ik was in Nickerie. Ik heb toen nog gezegd dat als de patiënt niet in het AZP geholpen kon worden wij ruimte zouden maken bij het Diakonessenhuis, maar dat was niet meer nodig”, zegt Pengel, die hiermee wil benadrukken dat de patiënt niet is afgewezen door de specialisten in het Diakonessenhuis als gevolg van de verstoorde relatie tussen directie en specialisten.

Het schrijven van de medische staf kunt u hier downloaden.
pdf-icon.gif Brief_medische_staf_1.jpg     pdf-icon.gif brief_medische_staf_2.jpg