Diakonessenhuis dreigt met maatregelen tegen specialisten
11 Feb 2013, 15:05
foto


Het stichtingsbestuur van het Diakonessenhuis, heeft in reactie op een schrijven van de medische specialisten, gedreigd maatregelen tegen hen te treffen als zij overgaan tot het verminderen van de klinische werkzaamheden. In de brief van het bestuur gedateerd 7 februari wordt aangegeven dat het voornemen van de specialisten in strijd is met het belang van de volksgezondheid en dat van de patiënten die aan het ziekenhuis zijn toevertrouwd.

“Wij stellen u dan ook volledig verantwoordelijk voor de gevolgen van uw aangekondigde acties en merken daarnaast op dat u vanwege de vigerende arbeidsovereenkomsten, gehouden bent de werkzaamheden zowel klinisch als poliklinisch naar uw beste vermogen te verrichten”, wordt in de brief gesteld. Het stichtingsbestuur beschuldigt in het schrijven de specialisten ervan dat door hun opstelling en gedrag veel mis is gegaan en nog steeds misgaat in het ziekenhuis. Pogingen van het bestuur om de specialisten te betrekken en medeverantwoordelijkheid te dragen zijn op niets uitgelopen. Er wordt slechts commentaar geleverd zonder verantwoordelijkheid te willen dragen, wordt de specialisten verweten.

Verwijt specialisten
Volgens de brief van het bestuur wordt alsmaar de directeur als schuldige aangewezen terwijl het aan de specialisten te wijten is dat bekwame aangetrokken managers het ziekenhuis hebben verlaten. Ook de voorziening in een speciale medische directeur werd niet geaccepteerd door de specialisten. “Door uw opstelling hebben meerdere directieleden van het ziekenhuis hun dienstbetrekking moeten beëindigen, wordt de specialisten verweten. Het stichtingsbestuur heeft in een bijlage tientallen zaken opgesomd waarvoor samen met algemeen directeur Rakesh Gangaram Panday is gezorgd. Dat heeft echter niet geleid tot een veranderde houding bij de specialisten. Ook wordt in de brief vermeld dat het niet tot het beleid van het bestuur behoort dat specialisten privé poliklinieken hebben in het ziekenhuis.

“Met uw opstelling demonstreert u voorbij te gaan aan de christelijke uitgangspunten waarop het Diakonessenhuis is gebaseerd. Wij vragen ons daarom in gemoede af welk belang u nastreeft en wat eigenlijk uw agenda is. Ondertussen is er gestaag gewerkt aan de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden van de medici, het paramedisch, verplegend en het technisch & administratief personeel. Ook aan de verbetering van de infrastructuur van het Diakonessenhuis is erg hard gewerkt en wel zodanig dat ons Ziekenhuis kan worden gerekend tot de frontlinie van het ziekenhuiswezen in Suriname. Wij roepen u nogmaals op om in het belang van de volksgezondheid en onze patiënten af te zien van de voorgenomen acties en eensgezind samen te werken aan de versnelde ontwikkeling van ons ziekenhuis", schrijft het stichtingsbestuur aan de specialisten.

U kunt de brief van het bestuur van het Diakonessenhuis hier downloaden.
pdf-icon.gif brief_Diakonessenhuis.pdf                

Saturday 23 June
Friday 22 June