Paus Benedictus XVI treedt af door ouderdom
11 Feb 2013, 11:35
foto
Paus Benedictus XVI doet op 28 februari afstand van de zetel van Rome.


Om het schip van St Peter te besturen en het Evangelie te verkondigen is zowel fysieke als geestelijke kracht noodzakelijk. In de afgelopen maanden zijn die krachten van mij verslechterd en moest ik mijn onvermogen erkennen mijn functie naar behoren te vervullen. Zo sprak Paus Benedictus XVI vanmorgen in een verklaring waarin hij zijn terugtreden op 28 februari heeft aangekondigd.

Het Vaticaan verwacht dat de periode tussen het ontslag van de paus en de verkiezing van zijn opvolger zo kort mogelijk zal zijn. Er is echter nog geen bevestiging over wanneer kardinalen bijeenkomen om een nieuwe paus te kiezen. De paus schokte de rooms-katholieke volgelingen en de wereld met het nieuws over zijn aftreden.

In de verklaring zegt de Katholieke leider: "Ik ben mij ervan bewust dat gezien de wezenlijke spirituele aard van dit ambt, dit niet alleen met woorden en daden moet worden uitgevoerd, maar ook niet minder met gebed en lijden.” Hij heeft aangegeven dat hij herhaaldelijk zijn geweten heeft geanalyseerd voor God en hij dat hij tot de conclusie is gekomen dat zijn krachten, als gevolg van een hoge leeftijd, niet meer geschikt zijn voor een adequate uitoefening van het Petrusambt.

Conservatieveling
Paus Benedictus XVI was 78 jaar toen hij in 2000 de overleden paus Johannes Paulus II opvolgde. Hij gaat de geschiedenis in als één van de oudste pausen die toen werd gekozen. Geboren in Duitsland in 1927, werd hij lid van Hitler Youth gedurende de Tweede Wereldoorlog. Hij was opgeroepen als een anti-vliegtuig artillerist, maar deserteerde. Als kardinaal Joseph Ratzinger was hij 24 jaren verantwoordelijk voor de Congregatie voor de Doctrine van het Geloof - ooit bekend als het Heilig Officie van de Inquisitie. Hij staat bekend als een theologische conservatieveling, met compromisloze opvattingen over homoseksualiteit en vrouwelijke priesters.

In zijn verklaring wijst hij er een paar keer op dat hij zijn functie als paus niet meer volwaardig kan uitoefenen doordat zijn lichaam daar niet meer toe in staat is. De paus wijt dit aan ouderdom.
"Om deze reden, en bewust van de ernst van dit ambt, zie ik in volledige vrijheid af van het ambt van bisschop van Rome, opvolger van de heilige Peter, dat mij op 19 april 2005 is toevertrouwd door de kardinalen. Vanaf 28 februari 2013 om 20:00 uur, zal de zetel van Rome, de Stoel van Sint Peter, leeg zijn en zal er een conclaaf bijeengeroepen moeten worden om de nieuwe paus te kiezen."

Een Duitse regeringswoordvoerder zei dat hij "bewogen en geraakt” was door het verrassende terugtreden van de in Duitsland geboren paus. "De Duitse regering heeft het grootste respect voor de Heilige Vader, voor wat hij heeft gedaan, voor zijn bijdragen in de loop van zijn leven aan de Katholieke Kerk. Hij heeft een zeer persoonlijke signatuur als een denker aan het hoofd van de Kerk, en ook als een herder."

Het is tot nu toe slechts één keer eerder voorgekomen dat een paus opstapte. Dat was in 1294, toen paus Celestinus V de functie neerlegde.
pdf-icon.gif statement_Paul_Benedictus_XVI.pdf