Tijgerkreek wil betere watervoorziening en infrastructuur
11 Feb 2013, 08:00
foto
Bewoners van ressort Tijgerkreek. (Foto: BIC Saramacca)


Op de hoorzitting van Tijgerkreek in het district Saramacca is duidelijk naar voren gebracht dat de bewoners van dit ressort betere watervoorziening, infrastructuur en vuilophaaldienst wensen. Op de verlanglijst staat ook een afdeling van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB). Dit werd kenbaar gemaakt tijdens een goed bezochte hoorzitting vrijdag in het ressort.

De bewoners van Tijgerkreek zeggen dat er veel aandacht besteed moet worden aan het waterprobleem in dit ressort. Ondanks het feit dat het ressort is aangesloten op het waterleidingnet van afdeling watervoorziening Von Freyburg, komt er geen druppel water uit de kraan. Een bewoner van de Borneoweg zegt dat hij al 21 jaren water ontbeert.

Een pittige lijst
Dit is niet de eerste keer dat aangedrongen wordt op een afdeling van RGB in het district, voor efficiënt afhandelen van zaken. De bewoners vragen zich af waarom de afdeling RGB Saramacca, die in 2012 geopend was door toenmalige minister Simon Martosatiman, niet meer operationeel is. Het ressort vindt dat scholen milieuvriendelijk gemaakt moeten worden. Verder willen de mensen dat er een openbare toilet te Tijgerkreek in de omgeving van de speeltuin moet komen.

Er werd ook kritiek op geleverd dat het vuil alleen bij de overheidskantoren opgehaald wordt. Dit moet in het gehele ressort het geval zijn. Districtscommissaris Aroenkoemar Ramdhani zegt er alles aan te zullen doen om deze problemen op te lossen.
In het concept ressortplan 2014 zijn opgenomen: verharden van alle zandwegen, goede ontwatering, drinkwatervoorziening, bouw van een kantorencomplex, omrasteren van de verschillende schoollocaties en eventuele uitbreiding, volkswoningbouwproject, een permanente afdeling van het Bureau Openbare Gezondheidszorg, renovatie gezondheidscentrum Tijgerkreek, betere elektriciteitsvoorziening, opzetten van een crèche en bejaardentehuis.