Ilonka Elmont moet sportontwikkeling Nickerie trekken
11 Feb 2013, 00:00
foto
Ilonka Elmont oriënteert zich in de Westelijke Polder, waar het internationale cricketstadion moet verrijzen. Links assembleelid Rashied Doekhie.


Binnen anderhalf jaar moet een internationaal cricketstadion in Nickerie verrijzen. De locatie wordt de Gemaalweg in de Westelijke Polder. Ilonka Elmont nam zondagmiddag een kijkje ter plekke. Zij is via het ministerie van Buitenlandse Zaken aangetrokken om de sportontwikkeling in Nickerie opgang te brengen. Elmont werd begeleid door districtscommissaris Wedperkash Joeloemsingh, assembleelid Rashied Doekhie, het hoofd van Openbare Werken Nickerie Charles Perk en buurtbewoners.

Elmont constateert dat de locatie uitermate geschikt is voor een multifunctionele sportcomplex. Maar prioriteit nu is een cricketstadion. Daarna wordt gekeken of er een voetbalveld of een atletiekbaan erbij komt. De plek is centraal gelegen waardoor ook de scholen in de buurt goed gebruik kunnen maken van de faciliteiten.

De oppervlakte van het terrein moet in kaart gebracht worden. Het gaat om domeingrond die deel uitmaakte van de Stalweide. Zodra de formaliteiten rond zijn, kan volgens Elmont begonnen worden met het ontwerpen van de plannen. Zij geeft aan dat er al wat geld ter beschikking is, maar voor de Regional Sports Academy (RSA) zullen meer middelen vrijgemaakt worden. Aan de hand van het ontwerp zal dan het kostenplaatje duidelijk worden. Volgens Elmont zal ook de Surinaamse Cricket Bond zijn bijdrage moeten leveren bij het totstandkoming van het stadion.

Edgar van Genderen

Tuesday 19 June
Monday 18 June
Sunday 17 June