Volksgezondheid start voorlichting maatregelen tabakswet
11 Feb 2013, 04:00
foto


Over drie maanden zal de tabakswet van kracht worden. Dan mogen geen sigaretten meer worden verkocht aan jongeren die nog geen achttien zijn. Het is dan ook verboden om losse sigaretten te verkopen. Wie de regels overtreedt, riskeert een geldboete en gevangenisstraf. Het ministerie van Volksgezondheid begint een intensieve voorlichtingscampagne over de wet die met 39 algemene stemmen werd aangenomen donderdag.

President Desi Bouterse zal de wet afkondigen in het Staatsblad, waarna de maatregelen over drie maanden in werking zullen treden. Op de website is er een contactformulier waarop burgers hun vragen kunnen stellen. Het ministerie is ook bereikbaar via Facebook. Hier kan het publiek niet alleen vragen stellen, maar ook een mening geven over de tabakswet. Volksgezondheid meldt dat ook informatie gegeven zal worden in (kranten) berichten, radio- en televisieprogramma’s.

Bescherming
De wet moet de bevolking, vooral de niet-rokers, beschermen tegen de schadelijke effecten van tabaksrook. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven er wereldwijd elk jaar 4,9 miljoen mensen aan de directe gevolgen van tabaksconsumptie. Dat aantal dreigt op te lopen tot 10 miljoen in 2030, wanneer actie uitblijft.
Zodra deze in werking treedt, mag niet meer gerookt worden in openbare en werkruimten. In de tabakswet staat dat er geen reclame meer gemaakt mag worden voor tabaks- en tabaksproducten en dat op de verpakking van sigaretten gezondheidswaarschuwingen moeten worden afgedrukt.

Een jaar na afkondiging van de wet moeten producenten en distributeurs van tabak en tabaksproducten duidelijk zichtbaar en leesbaar aangeven op de verpakking, dat roken schadelijk is voor de gezondheid van de mens.
Volksgezondheid zal de hulpverlening uitbreiden aan rokers die van hun verslaving willen afkomen. Het doel is om het percentage rokers onder onze volwassen bevolking dat nu rond de 30% is, met de helft te verminderen.

Roken, een boosdoener
Volgens de WHO sterven steeds meer mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten en kanker. Ook in Suriname zijn de voornaamste doodsoorzaken hart- en vaatziekten, gevolgd door kanker. Roken vormt een groot risico voor het ontstaan van deze ziekten, niet alleen voor de actieve rokers maar ook voor degenen die de tabaksrook inademen of in contact komen met de as van de tabaksrook. Tabaksrook en de as daarvan bevatten talrijke schadelijke stoffen waaronder ook kankerverwekkende stoffen.

Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om de gezondheid van de bevolking te waarborgen. In het Ontwikkelingsplan 2012-2016 staat dat een gezonde bevolking de ontwikkeling duurzaam kan dragen. De Tabakswet is primair bestemd om de gezondheid van de bevolking te beschermen.

Waar mag er gerookt worden?
Natuurlijk wel mogen mensen ondanks alle waarschuwingen nog steeds roken, stelt Volksgezondheid. Maar het aantal plaatsen waar gerookt mag worden, wordt ingedamd. Rokers kunnen na de inwerkingtreding van de wet niet overal waar ze maar willen roken en de gezondheid van anderen in gevaar brengen.
Rokers mogen in de privésfeer (eigen voertuig of woonhuis) gewoon roken. In openbare aangelegenheden in de open lucht, zoals shows en beach party’s mag ook gerookt worden. Dat geldt dus ook voor de beleving van culturele aangelegenheden in de open lucht.

Zolang het in de open lucht is, behalve op schoolterreinen en terreinen van gezondheidsinstellingen, mag er gerookt worden. Met open lucht wordt bedoeld dat de ruimte niet overdekt mag zijn door een dak of een tent.

Saturday 23 June
Friday 22 June
Thursday 21 June