Communicatie in Albina ver te zoeken
11 Feb 2013, 01:00
foto
Carlo Struiken, vertegenwoordiger van Bigiston vindt dat dc Theodorus Sondrejoe niet zichtbaar is in Albina. (Foto: Isaak Poetisi)


Er schort heel wat aan de communicatie in het ressort Albina. Tijdens de hoorzitting van de ressortraad van Albina is dit zaterdag weer benadrukt. In het gemeenschapscentrum van Erowarte bleek dat de communicatie op alle gebieden veel te wensen overlaat. Communicatie tussen de bestuursdienst en de ressortraad, en communicatie tussen de ressortraad en de burgers is ver te zoeken, klaagden kapiteins en vertegenwoordigers van dorpen.

Door het gebrek aan communicatie zijn er ook geen uitnodigingen naar de dorpen gestuurd voor de hoorzitting. Ondervoorzitter van de ressortraad, Oscar Awese, verweet dat euvel aan het Burger Informatie Centrum. Ressortraadsvoorzitter Gerold Boke was afwezig.

De hoorzitting in Erowarte is gehouden als deel van de decentralisatie-gedachte. "Als mensen van buiten Albina de hoorzittingen in Albina bijwoonden, zou het geen probleem voor Albinezen en anderen zijn om naar Erowarte te komen", zegt Awese. Echter vinden velen dat met de keuze van Erowarte getracht is om te voorkomen dat de hoorzitting uit de hand zou lopen, zoals dat het geval was vorig jaar februari. Districtscommissaris Theodorus Sondrejoe is bij die gelegenheid uitgejouwd door boze marktventers. Albina was dan ook met enkele mensen vertegenwoordigd.

Aanvulling ressortplan 2014
Awese somde per ministerie projecten op die volgens het districtsplan 2013 zijn gerealiseerd. Het ontwateringsproject voor de verbetering van de waterhuishouding in Albina, de asfaltering van de weg naar Erowarte, de ophanden zijnde asfaltering van de weg naar Papatam, de bouw van het ziekenhuis, het commissariaat, dat aangeduid wordt als multifunctioneel centrum, personeelsuitbreiding bij het Brandweerstation Albina en de ingebruikname van een ruimte in de markt. Projecten als een sub-post van de politie in Anjoemaraproject, een afkickcentrum voor drugsverslaafden, een extra bluswagen voor de brandweer, schoondrinkwater voor het dorp Bigiston en aansluiting van het dorp Papatam op het waterleidingnet worden meegenomen in het ressortplan 2014. Het gebrek aan leerkrachten en tekort aan schoollokalen is eveneens een heikelpunt. Een unicum is dat de kapiteins voor hun dorpen een aanvulling mochten plegen op het ressortplan 2014.

"Deze bijeenkomst is verlopen zoals het hoort", zegt DNA-lid Marinus Bee. Evenals de ressortraad en districtscommissaris Theodorus Sondrejoe ervaart hij de ontwikkelingen binnen het ressort als positief. Onderwijs-inspecteur Remy Clenem en Raymond Ritfeld, woordvoerder van de Regionale Gezondheids Dienst (RGD) hebben toelichting gegeven over specifieke zaken over onderwijs en volksgezondheid.

Geen dc
Vanaf de aanvang van de hoorzitting was het al duidelijk dat de parlementariër niets aan het toeval zou overlaten om de hoorzitting te laten ontaarden. Hij deed daarom het verzoek aan de burgers om tegenstellingen achterwege te laten en een positieve bijdrage te leveren. Echter dreigde het mis te lopen toen Carlo Struiken als vertegenwoordiger van de dorpsleiding van Bigiston aangaf dat Albina geen districtscommissaris heeft. "Albina, als hoofdplaats van het district wordt daardoor tekort gedaan", vindt Struiken. Awese en Bee vroegen hem terstond zijn woorden terug te nemen. "Het kan niet zo zijn dat de dc hier zit en u aangeeft dat Albina geen dc heeft", wierp Bee tegen. “Het hoeft niet zo te zijn dat de standplaats van de dc bepalend is voor de ontwikkeling van Marowijne.” Bee zei dat het ligt aan de prioriteiten die worden gesteld. Hij motiveerde dat Marowijne het afgelopen begrotingsjaar slechts iets meer dan SRD 1 miljoen ter beschikking had.


Met de operationele kosten van ongeveer SRD 900.000 blijft slechts SRD 300.000 over. Struiken motiveerde dat het niet de bedoeling was om de dc een klap in het gezicht te geven. "De dc is niet zichtbaar in Albina", zei Struiken. Tegenover Starnieuws zegt hij dat Bee met die prioriteitstelling het idee van de bevolking van Albina en omgeving dat alleen aan Moengo prioriteit wordt gegeven, alleen maar versterkt. Hij verwijst naar het asfalteringsproject, waarbij 11 kilometer aan wegen is geasfalteerd in Moengo en belangrijke binnenwegen zijn bestraat. "Dit terwijl geen milimeter weg in Albina wordt geasfalteerd, laat staan bestraat", zei Struiken.

Isaak Poetisi