Hoorzitting Para-Zuid zonder plantagebesturen
10 Feb 2013, 18:00
foto
De voorzitter van ressortraad Para-Zuid, Theo Jubithana spreekt het publiek toe.


Plantagebesturen hebben het laten afweten bij de hoorzitting van Para-Zuid. De plantagebewoners waren er niet over te spreken en vroegen zich af wat de relatie is tussen de ressortraad en de plantagebesturen.

Besturen van plantages en dorpen worden steeds geconvoceerd, zei de ressortraad. Toch blijkt steeds weer dat de plantagebesturen het hoegenaamd niet nodig vinden de hoorzittingen bij te wonen.

Volgens de nazaten van de plantage-eigenaren is het noodzakelijk dat hun bestuur in contact treedt met de raad. Ook het dorpsbestuur van Wit Santi liet het afweten. De plantagebesturen La Prosperité en Mawakkabo/Hannover waren vertegenwoordigd.

Niet alle projecten

Intussen blijkt dat minder dan de helft van het districtsplan is uitgevoerd in Para-Zuid. Ressortvoorzitter Para-Zuid, Theo Jubithana, zei dat niet alle projecten die vorig jaar zijn uitgevoerd, waren opgenomen in het districtsplan 2012. Veel van die projecten zijn op initiatief van het commissariaat uitgevoerd, omdat ze dringend waren.

De raad is niet ontevreden, omdat “er een aanzet is gegeven met projecten die in de afgelopen 15 jaren nooit zijn gerealiseerd,” merkte het ressortraadslid Araldo Rowley op. Zo zijn er waterleidingbuizen geplaatst in het Wit Santi-gebied voor aansluiting op het waterleidingsnetwerk en zijn er onderhoudswerken uitgevoerd langs de Kennedyweg.

Lange verlanglijst
Tijdens de hoorzittingen in dit ressort hebben de bewoners aangegeven dat zij graag een dependance van het bestuurskantoor zuid opgenomen zien in het districtsplan 2014. Renovatie van de poli Zanderij , het opzetten van een gemeenschapshuis en reguliere onderhoudswerken op de wegen van het ressort, behoren ook tot het wensenpakket van de bewoners.

Het opzetten van een multifunctioneel centrum in Hollandse Kamp, aanpak van de criminaliteit door verhoogde surveillances, regulering zandafgravingen, bouwen, bemannen en beheren van een Centraal Bureau voor Burgerzaken op Zanderij, controle op prijzen in de winkels, onderwijzerswoningen op Pikien Saron, het renoveren en uitbreiden van de Bersaba school, een sporthal op Zanderij, speeltuinen en speelrekken in dorpen en plantages, vullen het verlanglijstje aan. Daarachter volgen er nog dertien punten.