Paranen ontvangen grondpapieren tijdens hoorzitting
10 Feb 2013, 02:00
foto
De bewoners van Para Noord tijdens de hoorzitting. (Foto: BIC Para/Marvin Moesan)


Tijdens de hoorzitting in ressort Noord in Para zijn 35 bereidverklaringen, zestien toewijzingsbeschikkingen en zeven goedkeuringen van overdracht uitgereikt aan aanvragers van landbouwgronden en bouwkavels. Ondervoorzitter van de districtsraad, Arnold Linger, zegt dat de mensen jarenlang hun aanvraag ingediend hebben bij de Dienst der Domeinen.

De districtsleiding heeft het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer gevraagd om de afhandeling van de stukken van deze groep extra aandacht te geven, zegt Linger. Voorafgaand op het aanhoren van de gemeenschap vrijdagavond, werd een presentatie gehouden van de gerealiseerde projecten in 2012. Het ophalen van de trenzen, bezanden van de wegen en ontwateringswerken, elektrificatie, het ontwikkelen van het verkavelingsproject ‘City of Para’, schoonmaak en verfraaiing van de Indira Ghandiweg, en de optimale vuilophaal zijn vorig jaar gerealiseerd. Volgens de ressortraadsvoorzitter, Brigitte Fer-Hardy, zijn met deze projecten 70% gerealiseerd van alle problemen die aangepakt moesten worden in Noord.

Ressortplan 2014
De probleempunten die bij deze zitting werden genoemd, worden meegenomen voor het opstellen van het districtsplan en de begroting van 2014. Voor het volgende jaar staan veel projecten gepland zoals het verharden van alle zandwegen, aanleggen van waterleiding- en elektrificatienetwerken in gebieden waar deze voorzieningen ontbreken en het aanleggen van mediatheken, crèches en een vakschool. Verder zal de openbare begraafplaats te Sawariweg schoongemaakt worden en er zal een aula worden gebouwd.

Het bestuursressort Noord van Para is het op een na dichtstbevolkte deel met een populatie van 7804 bewoners (census 2012). Het omvat het gebied vanaf de Pallisade- tot hoek Meursweg met alle zijwegen.

Marvin Moesan