Bestuur Maatschappijwetenschappen naar huis gestuurd
09 Feb 2013, 04:00
foto


Het dagelijks bestuur van de Faculteit der Maatschappijwetenschappen is naar huis gestuurd door de leiding van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. In een brief zegt voorzitter Rayen Sidin dat het ingrijpen noodzakelijk was. Er is een interim management benoemd onder leiding van Kenneth Vaseur, die ook lid is van het universiteitsbestuur. Decaan Clayton Wallerlei en de secretaris zijn buiten functie gesteld.

Het universiteitsbestuur voert aan dat de reorganisatie nodig is. Daarvoor worden zes maanden uitgetrokken. De Faculteit der Maatschappijwetenschappen heeft zeven bachelor studierichtingen en drie masters. Het gaat om de grootste faculteit van de universiteit. In het schrijven wordt aangegeven dat er voldoende redenen zijn om in te grijpen. Er zijn diverse problemen die dringend opgelost dienen te worden. Daarom is besloten om het bestuur van de faculteit te bedanken.

Assembleelid Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) zegt aan Starnieuws dat door deze rigoureuze maatregel hij trekken ziet van de jaren tachtig. Hij merkt op dat de bestaande structuren buiten spel worden gezet. Hij is niet tegen reorganisatie, maar vraagt zich af of Vaseur de aangewezen persoon moet zijn hiervoor. Vaseur is directeur van de Energie Bedrijven Suriname, waar hij zijn handen vol aan heeft. Gajadien heeft zijn bedenkingen of Vaseur de veranderingsprocessen op de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen kan begeleiden. Vaseur zal een honorarium krijgen volgens een terms of reference. Gajadien wijst er op dat Vaseur deel uitmaakt van het bestuur van de universiteit. Het assembleelid vindt dat de regering moet ingrijpen of verantwoording moet afleggen over deze autoritaire methode van optreden op de universiteit.