Training cassaveteelt moet leiden tot hogere productie
07 Feb 2013, 17:30
foto
De driedaagse training over cassaveteelt is onder grote belangstelling van start gegaan.


Ruim vierhonderd personen volgen de driedaagse training Cassaveteelt van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De training moet hen klaarmaken voor het overstappen van cassaveproductie voor eigen voedselvoorziening en kleinschalige commerciële teelt, naar cassaveproductie voor industriële doeleinden. De training is gestart in de ressorten Wanica, Kwatta en Groningen en zal ook te Saramacca, Klaaskreek, Brownsweg, de Afobakaweg, Lelydorp, Onverwacht en Tamanredjo worden gegeven.

De deelnemers volgen twee dagen theorie en een dag praktijk. Zij worden getraind door personeelsleden van de verschillende ressorten van LVV, die eind mei 2012 zelf zijn opgeleid in de verschillende teelttechnieken. Het ministerie wil met de opleiding landbouw en daaraan gekoppeld voedselveiligheid en voedselzekerheid, stimuleren, zegt de voorlichting van LVV. “Op deze wijze kan gedacht worden aan een grotere afzet, niet alleen voor de kleine landbouw, maar ook voor de export. Met de cassavefabriek in het district Para is de afzet gegarandeerd. Met deze concrete stappen is invulling gegeven in de richting agro-industriële ontwikkeling van cassave.”

Kwaliteit oogst garanderen
Onderdirecteur Soeresh Algoe van LVV, zegt dat ook te Saramacca een cassavefabriek opgezet zal worden. “Het is van belang dat de fabriek in de omgeving is waardoor kwaliteit van de oogst gegarandeerd blijft. Het de plicht is van het ministerie om telers te mobiliseren trainen en te begeleiden”, geeft hij aan. De opkoop en verwerking van het gewas blijft een particuliere aangelegenheid. Een ander belangrijk onderdeel voor de teelt van cassave is de aanmaak van gezond plantmateriaal. Het gaat in deze om duizenden planten. De controle op ziekten en plagen wordt daarom ook vergroot.

In Suriname zijn circa 109 variëteiten van cassave geïdentificeerd door het Celos, maar in de wereld zijn er meer dan 5000 variëteiten met elk hun eigen specifieke kenmerken. Cassave had en heeft nog steeds een belangrijke plaats in het dagelijks menu van de binnenlandbewoners. Naast cassavebrood, is cassiri een populaire drank onder meerdere Surinamers geworden. Cassave heeft intussen onder de verschillende bevolkingsgroepen ook haar plaats opgeëist. Het ministerie is drukdoende andere gewassen, zoals zoete patat, te identificeren waarbij de verwerking in Suriname kan plaatsvinden, zegt de voorlichting van LVV.