Kinderslachtoffers seksmisbruik in India vernederd
07 Feb 2013, 13:30
foto
Rapporten melden dat jaarlijks 7.200 kinderen en peuters in India worden verkracht. (Foto: AFP)


Kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik in India worden vaak mishandeld en vernederd door de politie. In India worden jaarlijks 7.200 kinderen, inclusief peuters, verkracht, zegt de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) in een nieuw rapport.

Overheidssystemen zijn ontoereikend om met het misbruikvraagstuk om te gaan, staat in het rapport. “Seksueel misbruik in Indiase huizen, scholen en verzorgingstehuizen is vaak verontrustend.” De Indiase regering heeft geen commentaar in het openbaar gegeven over de bevindingen van het HRW-rapport. Zij heeft het tot deel van haar beleid gemaakt om niet te reageren op dergelijke rapporten.

Een overheidsstudie in 2007 heeft aangetoond dat twee op de drie kinderen in India fysiek zijn mishandeld. 53% Van de bijna 12.300 ondervraagde kinderen gaf aan dat zij een of meer vormen van seksueel misbruik had ondergaan. Activisten voor de rechten van het kind denken dat er jaarlijks veel meer kinderen dan de 7.200 worden verkracht. Volgens hem worden veel meer gevallen niet gemeld.

Weggestuurd, genegeerd, mishandeld
Het rapport ‘Breaking the Silence: Child Sexual Abuse in India’ is vanmorgen openbaar gemaakt in de Indiase hoofdstad Delhi. Het document telt 82 pagina’s. Volgens het rapport falen de autoriteiten om kinderen te beschermen tegen zowel seksueel misbruik als de behandeling van slachtoffers.

"Kinderen die dapper genoeg zijn en klagen over seksueel misbruik, worden vaak weggestuurd of genegeerd door de politie, medisch personeel en andere autoriteiten", zegt Meenakshi Ganguly, de directeur van Human Rights Watch belast met Zuid-Azië.

Het rapport zegt dat veel kinderen "voor een tweede keer zijn mishandeld door traumatische medisch onderzoek en door de politie en andere instanties die de aanklachten van de slachtoffers niet willen horen of geloven".

Nieuwe wetgeving alleen helpt niet
Overheidsinspanningen om het probleem aan te pakken, met in begrip van nieuwe wetgeving om kinderen te beschermen tegen seksueel geweld, zullen ook mislukken, staat in het rapport, “tenzij beschermingsmechanismen naar behoren worden ingesteld en uitgevoerd en het rechtssysteem wordt hervormd om ervoor te zorgen dat misbruik wordt gemeld en volledig wordt vervolgd.

In het traditioneel systeem van India zijn ouders en gezinnen bang om een sociale stigma te krijgen, waardoor de meeste gevallen van misbruik niet worden gemeld. Actievoerders zeggen dat kinderen seksueel worden misbruikt door familieleden, buren, op school en in verzorgingstehuizen voor wezen.

In mei vorig jaar slaagde het Indiase parlement erin de wet ‘Protection of Children from Sexual Offences’ goed te keuren. Het was voor de eerste keer dat een wet alle vormen van seksueel misbruik van kinderen tot een strafbaar feit maakt.

Maar actievoerders blijven erbij dat betere wetten alleen niet zullen helpen - wat nodig is, is een verandering in de heersende maatschappelijke opvattingen en de manier waarop de politie, medische ambtenaren en de rechterlijke macht omgaan met gevallen van seksueel misbruik van kinderen.