‘Ik heb niets tegen de regering’ (Aangeboden)
07 Feb 2013, 11:30
foto
De ontwikkeling in het binnenland gaat nog veel te traag, zegt ressortraadslid R. Awana.


Ik heb niets tegen de regering, maar niet alles wat goed is voor de stad hoeft goed te zijn voor het binnenland. Wij zijn nog heel ver achter in ontwikkeling. Volgens mij zal de kwaliteit van het onderwijs in het binnenland erger worden dan het al is.

Met de komst van de naschoolse opvang in het binnenland blijven de leerkrachten tot 17.00 uur op school. Door gebrek aan elektriciteit is het zeer moeilijk voor de leerkrachten om zich goed voor te bereiden voor de volgende dag. Er is al een tekort aan leerkrachten in het binnenland, terwijl er een overschot is in de stad. De schaarse leerkrachten die in het binnenland zijn, zetten zich extra in en raken oververmoeid. Als de situatie zo blijft, denk ik niet dat we in augustus succes zullen boeken.

Een ander probleem is dat leerlingen van de derde klas op de Kankantrieschool te Masia les volgen onder een boom, omdat er een tekort is aan leslokalen.Ook in het dorp Pikinslee is er een groot probleem. Dit dorp telt ongeveer 800 kinderen. Van dit aantal zitten 450 leerlingen op Pikinslee,50 gaan naar OS Grantatai, een paar naar Foetoenakaba en Botopasie en de rest blijft maar rondzwieren in het dorp.

Ik heb van een betrouwbare bron vernomen dat er maar één lokaal bijgebouwd zal worden op deze school, terwijl de klassen al propvol zijn. Er zijn maar dertien lokalen op deze school, de Jam Willebrandschool . Het klasgemiddelde is al 40. Ook komen de leerlingen na de pauze laat op school, omdat de afstand van de ene kant naar de andere van het dorp groot is. Hoe verder met de kinderen van Pikinslee, als er maar één lokaal wordt bijgebouwd. Op de openbare scholen worden er juist overbodige lokalen bijgebouwd. Een voorbeeld daarvan is de openbare school te Grantatai.

Zonder elektriciteit geen ontwikkeling
Ik begrijp dat ze het gebied tot ontwikkeling willen brengen. Maar als ze denken dat ze het binnenland met het onderwijs tot ontwikkeling zullen brengen, hebben ze het glad mis. Geen enkel gebied kan tot ontwikkeling worden gebracht de beschikking van elektriciteit 1 maal 24 uur. Zelfs in de ruimte is er stroom nodig om internetverbinding tot stand te brengen.

Ik denk dat het beter zal zijn als de president de naschoolse opvang in het binnenland on hold zet en het geld hiervoor toevoegt aan dat deel van de US$ 2,7 miljoen lening van de IDB voor elektriciteit voor het binnenland. Geen enkel drs/hoogwaardigheidsbekleder, agent of zelfs gekwalificeerde leerkracht wil in een gebied wonen zonder duurzame energie. Een heel goed voorbeeld hiervan is het dorp Foetoenaka. Velen van hen hebben een titel, maar zijn niet teruggekeerd naar hun dorp.

'Oeng Kon Whey Kabba
De laatste hoorzitting van dit ressort dateert van januari 2012. Toen Staatsolie een meeting had georganiseerd voor het Tapajai-project. De ontwikkeling gaat heel erg traag in dit gebied, wij blijven maar praten en er wordt niets gedaan voor ons. Elke keer moeten wij over elektriciteit komen vergaderen. Oeng kon Whey kabba !!!! Onze voorouders moesten verhuizen van hun woonplaats naar een ander gebied zodat Suriname kon worden ontwikkeld.

Wij zijn de derde generatie Saramaccaners en we zitten nog steeds in het donker. Foei toch! Wij willen ook voor stroom betalen als het 1maal 24 u beschikbaar is. Kunnen wij niet afstappen van dit systeem van gratis energie voor het binnenland? Het antwoord is nee, want al generaties maakt een kleine groep mensen heel veel “winst” met vaten gasoline die eigenlijk bestemd waren voor de transport van de diesel en meer dan 180.000 mensen in het binnenland lijden er onder.

Er zijn heel veel kleine bedrijven in het binnenland die wachten op 1maal 24 uur stroom om zich verder uit te breiden. Op Pikinslee hebben we een museum, een ‘zeepbedrijf’, kleine winkels, meubelbedrijven, bakkerijen e.a. op eigen houtje opgericht. Wij willen onze bedrijven uitbreiden, maar beschikken niet over de nodige elektriciteit. Wij hebben maar twee maanden stroom per jaar als ik al de uren per dag moet optellen. En als er “stroom” is, kan een spaarlamp nauwelijks aangaan. De spanning is heel erg laag. En dat is zeer slecht voor de ogen.Wij krijgen maar 10 vaten benzine per keer voor een inwonersaantal van 4.000.

R. Awana
Ressortraadslid

Saturday 23 June
Friday 22 June
Thursday 21 June