Gallant staat continu in gezagsverhouding met werkgever
07 Feb 2013, 05:30
foto
Pagina 2 van het schrijven aan penitentiaire ambtenaar Gustaaf Gallant.


De penitentiaire ambtenaar Gustaaf Gallant, die ook bondsvoorzitter is, moet weten dat hij 24 uur per dag een werknemers-werkgeversrelatie heeft met het ministerie van Justitie en Politie, cq de staat Suriname. Gallant heeft als bondsvoorzitter uitlatingen gedaan tegen minister Edward Belfort en is daarom buiten functie gesteld. Hij heeft een etmaal om zich schriftelijk te verweren.

In een brief die per deurwaardersexploot is bezorgd, zegt Paulus Pinas, waarnemend onderdirecteur van Justitie, belast met de algehele leiding van de Delinquentenzorg, dat Gallant zich in Starnieuws uitspraken heeft veroorloofd over het afzetten als bondsvoorzitter. Hij heeft de Wet Delinquentenzorg, het Penitentiair Besluit, het Reglement voor het Korps Penitentiaire Ambtenaren en alle daarbij behorende uitvoeringsbesluiten en beschikkingen overtreden.

Gezagsverhoudingen respecteren
Gallant heeft volgens Pinas de gezagsverhoudingen met zijn meerderen en het bevoegde gezag niet gerespecteerd. Ook moreel-ethische waarden zijn genegeerd. De uitspraken gedaan naar de departementsleiding kunnen volgens het schrijven niet naast zich worden neergelegd.

In het schrijven wordt aangegeven dat de uitlatingen in Starnieuws de "integriteit van het bevoegd gezag ernstig heeft geschaad cq ernstig kan schaden". Gallant zegt dat zijn vakbondsrechten op deze manier vertrapt worden. Hij stelt dat dit pure rancune is en beraadt zich over de situatie.