Zeventig personen krijgen beschikkingen voor bouwsubsidie
06 Feb 2013, 20:30
foto
Minister Alice Amafo van Sociale zaken en Volkshuisvesting, feliciteert een ontvanger van bouwsubsidie.


Zeventig personen die in aanmerking zijn gekomen voor bouwsubsidie, hebben vandaag in het Lallarookhgebouw hun toewijzingsbeschikking gekregen van minister Alice Amafo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). Het gaat om twee groepen die een beschikking hebben ontvangen. De eerste groep bestaande uit 34 personen, is al in 2012 gestart met de bouwwerkzaamheden, terwijl de tweede groep, 36 personen, deze maand de financiële steun zal krijgen.

Amafo is positief gestemd over het verloop van bouwwerkzaamheden. “In de eerste groep waren er wat kinderziekten en ik hoop dat bij deze tweede groep zaken vlotter zullen verlopen. Onder bepaalde vooraf vastgestelde voorwaarden, zal financiële steun aan u worden gegeven. De belangrijkste voorwaarde is, dat u de te verstrekken geldmiddelen daadwerkelijk zal gebruiken voor het afbouwen, renoveren of uitbreiden van uw woning”, zei Amafo.

Strenge controle
De mensen zullen van het ministerie technische assistentie krijgen bij de voorbereiding en uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Het ministerie zal deze werkzaamheden streng controleren, zegt een persbericht van Sozavo. Bij de overhandiging van de beschikkingen hebben verschillende functionarissen toespraken gehouden. Naast de minister kwamen de coördinator Huisvesting, Ettire Patra, beleidsadviseur Marinus Cambiel en directeur van het directoraat Volkshuisvesting Clifton Mertosentiko, aan het woord. Georgine Proeve bedankte namens de overige begunstigden de minister en haar staf. “Ik heb nooit eerder geweten dat Sociale Zaken ook steun gaf aan minder draagkrachtigen”, zei ze.

Na het formele gedeelte bleef het gezelschap bij elkaar voor een hapje en drankje. De tweede groep, bestaande uit 36 personen met hun gezin, moest hierna achterblijven voor individuele gesprekken met enkele personeelsleden van het directoraat Volkshuisvesting, zegt de voorlichting van Sozavo.